Firmy

PIAFA Vyškov, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a služeb zdravotně postiženým v oblasti integrace do běžného společenského prostředí. Využívané metody HR, CT, …
603 813 461

Česká onkologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti onkologie. Sdružujeme lékaře a další odborníky působící v oboru onkologie. Zajišťujeme postgraduální lékařské vzdělávání. Podporujeme rozvoj onkologických screeningových programů a poskytujeme informace o prevenci a léčbě onkologických …
543 134 000

Zavři uši o. s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádáme a organizujeme vernisáže a výstavy neslyšících fotografů, psychorehabilitační pobyty, módní přehlídky, filmové festivaly, přednášky a …

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti soudního lékařství a toxikologie či sdružováním specialistů z těchto oborů. Vydáváme odborný časopis. Pořádáme mezinárodní sjezdy soudního …
543 426 511

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Nabízíme kurzy znakového jazyka pro začátečníky a pro pokročilé. Poskytujeme tlumočnické …
519 332 251

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení. Provozujeme půjčovnu knih a her pro …
532 234 504

Klub bechtěreviků ČR z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství. Organizujeme a účastníme se turnajů ve stolním tenise, volejbalu a …
605 769 102

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
737 721 504

Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
544 211 487

Rehab Club z.s.

 – Naplánovat trasu
Informace pro neurologické pacienty, zejména o roztroušené skleróze a pro organizace podporující …
602 486 556

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
542 214 110

Slůně - fond pro pomoc nemocným dětem, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci postiženým …
545 245 131

HapAteliér - Sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižené

Provozujeme výtvarně a řemeslně zaměřenou dílnu pro nevidomé a slabozraké. Poslání sociálně terapeutické dílny pro těžce zrakově postižené osoby spočívá především v podpoře při získávání, rozvoji a upevňování pracovních, sociálních a motorických schopností klientů …

Roska Kyjov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc s roztroušenou sklerózou formou fyzioterapie a ergoterapie. Zajišťujeme setkávání členů, odborné přednášky a rekondiční pobyty. Poskytujeme sociální, zdravotní i právní poradenství. Pořádání víkendových zahraničních tématických zájezdů, konferencí a …
607 254 431