Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní organizace nedoslýchavých

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace či sociální aktivizační služby. Dále půjčujeme …

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé je nezisková a nestátní organizace poskytující služby pro neslyšící a nedoslýchavé. Zaměřujeme se na terénní a ambulantní tlumočení a na sociální poradenství. Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma. Pořádáme kurzy znakového …

Tichý svět

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Česká unie neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Nabídka kurzů českého znakového jazyka na …
224 827 153

Moravskoslezská unie neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme registrované sociální služby pro sluchově postižené osoby, neslyšící, nedoslýchavé a později ohluchlé bez omezení věku kromě rané péče. Naším cílem je především hájit práva a zájmy osob se sluchovým …
606 313 863

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých Ostrava

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
596 937 088

Ostravský spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro …
777 861 276

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc pro sluchově postižené. Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně …
737 175 996

Svaz NaN v České republice, Poradenské centrum neslyšících a nedoslýchavých

Poskytování právního poradenství a tlumočnických služeb pro neslyšící a nedoslýchavé. Zajištění sociálních rehabilitací a aktivizačních služeb. Nabízíme služby půjčovny kompenzačních pomůcek a …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a provozujeme půjčovnu kompenzačních …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace v Přerově

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
606 740 610

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Oblastní unie neslyšících Olomouc

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Pořádání kurzů znakového jazyka s certifikací, pobytové akce pro rodiče s dětmi a dětských táborů. Prodej kompenzační …
585 225 597

Česká unie neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek. Nabídka kurzů českého znakového …
577 210 640