Firmy

Renarkon, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování. Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům nealkoholových drog starším 15 let v jakékoli fázi drogové závislosti a jejich rodinným …
596 612 529

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
596 110 282

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Naděje, Frýdek-Místek

Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Ostravský spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro …
777 861 276

HEALTHCARE INSTITUTE

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na průzkum a hodnocení kvality služeb v nemocnicích a zdravotnictví. Spolupracujeme s mezinárodními zdravotnickými …
608 878 400

Sdružení občanů s celiakií a potravinovými alergiemi Karviná

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů s celiakií a potravinovými …
739 088 969

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177

TOXON Morava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování finančních i materiálních zdrojů pro komplexní péči o onkologicky nemocné a …

Květinový park osobností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování výzdoby parku v prostorách rehabilitačního …
553 607 800

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Nabídka zapůjčení rehabilitačních pomůcek jako jsou Viofor, Biolampy, Steppery a Azuni. Realizujeme výlety a oslavy členů …
731 482 085

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 403 704

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb a technické pomoci pro nevidomé, těžce zrakově postižené občany i občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným postižením. Nabídka odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb i sociálně aktivizační …
596 783 073

Občanské sdružení CHEWAL

 – Naplánovat trasu
Sdružení provozuje hiporehabilitaci, všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním …
552 321 407