Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
495 221 947

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - JAKOP

 – Naplánovat trasu
Nabídka rekondičních i rehabilitačních pobytů, rekreace a kulturních či sportovních aktivit pro onkologicky nemocné a seniory. Provádíme přednášky i společenské akce a poskytujeme …
483 320 533

Občanské sdružení Houpajda

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o onkologických onemocněních, zajišťování spolupráce s lékaři a dalšími organizacemi i ozdravných pobytů dětí s …
485 101 362

Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klub přispívá ke zdokonalení péče o nádorově nemocné a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů spojených s nemocí. Nabízíme rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven, pomoc při zlepšení psychické i fyzické kondice a zvýšení …
605 700 360

Senologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružení lékařů zabývajících se problematikou nemocí mléčné …
272 653 884

Liga proti rakovině Praha

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
224 919 732

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
272 731 000

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pomáhající ženám s rakovinou prsu. Prosazování rovných práv a podmínek k léčení a rekonvalescenci. Poskytování poradenství. Cílem organizace je vytvářet informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc …
222 733 733


Nadační fond Pink Bubble

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do …

Eva - sdružení na podporu onkologické gynekologie

 – Naplánovat trasu
Základním cílem je získávat finanční prostředky na podporu využití vědeckých poznatků v oblasti onkologické …
224 930 901

Diagnóza CML občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se pomocí lidem s chronickou myeloidní leukémií. Snažíme se zlepšit péči o nemocné a pořádáme odborné přednášky. Zprostředkováváme odborné informace o onemocnění CML a možnostech léčby. Spolupracujeme s organizacemi v …
728 308 360