Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek pro trombózu a hemostázu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků zabývajících se problematikou trombózy a hemostázy za účelem tvorby podmínek směřujících ke zdokonalení péče o nemocné. Zajišťujeme pořádání různých odborných akcí, věnujeme prostor diskuzím, aj. Dále pořádáme odborné konference s mezinárodní …
603 223 901

Česká odborná společnost klinické farmacie

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků, standardy a metodiku práce klinického farmaceuta aby práci vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie a rozvoj samostatných oddělení klinické …
495 511 255

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie. Poskytujeme vzdělávací systém pro lékaře i nelékaře. Vydáváme odborné …
495 832 183

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 702 410

Asociace protetických pacientů

 – Naplánovat trasu
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením protetických a handicapovaných …
602 402 484

Svaz diabetiků České republiky Územní organizace Trutnov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci …

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
602 635 100

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a …
495 523 729

Centrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814

Občanské sdružení Za kvalitu péče v gerontologii - gerontologické partnerství

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání včetně dobrovolníků zajišťujících péči o seniory. Pořádání gerontologických …

OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Sdružení Neratov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme chráněné bydlení pro lidi s lehkým mentálním postižením a šest chráněných dílen pro lidi s různými typy postižení. Poskytujeme podporu pěstounských rodin. Provozujeme speciální základní …
494 530 058

Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajišťujeme setkávání členů a rekondiční …
604 121 995