Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká farmaceutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací …
495 067 355

Diaklub Nová Paka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení diabetických dětí. Pořádáme …
604 336 428

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním vojenských, farmaceutických a veterinárních lékařů za účelem rozvoje výzkumu v těchto …
495 834 415

Centrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborná stanoviska k otázkám postavení a úloze lékařů v systému sociálního zabezpečení a přerodu sociálního zabezpečení do struktur sociálního pojištění. Pořádáme vědecko-pracovní setkání zaměřená na posuzování vybraných zdravotních …
495 076 233

Česká neuroradiologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti …
495 832 292

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti metabolických onemocnění skeletu. Poskytujeme informace o diagnostice a možné léčbě osteoporózy. Pořádáme celostátní …
495 832 129

Sdružení Neratov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme chráněné bydlení pro lidi s lehkým mentálním postižením a šest chráněných dílen pro lidi s různými typy postižení. Poskytujeme podporu pěstounských rodin. Provozujeme speciální základní …
494 530 058

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hradecký spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu, poskytování sociálních služby a odborného poradenství občanům se sluchovým postižením. Pořádáme kulturní a společenské akce, rekondiční pobyty či …
495 453 460

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890

Svaz diabetiků České republiky Územní organizace Trutnov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci …