Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

Onko-Amazonky, spolek

 – Naplánovat trasu
Provozování sdružení onkologicky nemocných pacientů s cílem podpory, pomoci a informovanosti. Snaha o zlepšení kvality života, pomoc při překonávání osamělosti, zbavení strachu z …
602 344 495

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
581 702 124

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
585 220 288

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
577 011 641

ARCUS - onko centrum, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení nabízející pomoc, konzultace a odborné poradenství onkologicky nemocným občanům a jejich rodinám. Vydáváme časopis ARCUS a brožury, které jsou zaměřeny na prevenci a léčbu onkologických onemocnění. Pořádáme ozdravné a rekondiční pobyty pro pacienty po ukončené onkologické …
603 218 858


Charita Kyjov - C-klub

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc, vzájemnou podporu a sdružování lidí s onkologickým …
518 614 129

Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc a podporu rodičům a rodinným příslušníkům onkologicky léčených dětí. Poskytujeme informační a pomocnou linku. Pořádáme jednodenní zájezdy nebo rodinné víkendy. Možnost využití arterapie nebo jiných …
774 446 784

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
549 216 595

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci onkologickým pacientům získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti. Zajišťujeme rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyty, zájezdy a jednodenní …
604 541 337

Liga proti rakovině Brno

 – Naplánovat trasu
Výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Poskytování poradenství a pomoci onkologickým pacientům a zdravým lidem. Zameřujeme se na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich …
543 136 205