Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 085 124

Futurum F, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Posláním společnosti Futurum F s.r.o. je v rámci sociálního podnikání umožnit osobám s duševním …
604 737 110

Ortopedicko - protetická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v ortopedicko-protetické oblasti. Vydáváme odborný …
387 311 727

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se provozováním centra pracovní a sociální rehabilitace a provozem chráněných dílen pro osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením ve věku od 16-ti let. Snažíme se je podporovat při integraci do běžných životních situací a zprostředkovávat nové sociální …
776 134 683

Svaz diabetiků ČR - územní organizace Písek

 – Naplánovat trasu
Sdružení diabetiků. Pořádání školení, zájezdů a …
608 223 621

Jihočeské nemocnice, a.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sdružování nemocnic. Provozujeme centrální objednávkový systém spotřebního materiálu pro jihočeské nemocnice, jednáme navenek za skupinu jihočeských nemocnic, zpracováváme materiály a další …
387 872 981

Borůvka-Borovany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pomoc rodinám s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Využíváme pronajatou a bezbariérově upravenou budovu. Pořádáme letní tábory pro těžce tělesně znevýhodněné občany a týdenní nácvikové …
387 981 969

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
725 433 568

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Prachatice

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci rodinám se zdravotně postiženým dítětem. Nabídka psychorehabilitačních kurzů a zájmových i sportovních činností. Dále pořádání integračních a letních táborů či zahraničních …
388 310 872

Česká společnost CAD/CAM stomatologie

 – Naplánovat trasu
Sdružení pořádá semináře, přednášky, praktické hands-on kurzy a jiné odborné akce s cílem zvyšovat odbornou erudici členů, předávat si vzájemně zkušenosti a vytvářet všeobecné povědomí odborné a laické veřejnosti o možnostech a výhodách CAD/CAM technologií k ošetřování …
737 210 565

Roska Písek, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Poskytujeme masážní služby, reflexní masáže a cvičení na elektrických rehabilitačních …
736 163 396

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR okresní výbor Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
383 321 931

Českobudějovické sdružení zdravotně a tělesně postižených

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zdravotně a tělesně …

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace Svazu diabetiků ČR Strakonice

 – Naplánovat trasu
Organizujeme vzdělávací, ozdravné a společenské akce pro …
722 747 172