Firmy

Klub stomiků Prostějov

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Pořádáme schůzovou, přednáškovou, kulturní a společenskou, výchovnou a vzdělávací činnost, sportovní a rekondiční …
721 881 484

Spolek ILCO Olomouc, o.s.

 – Naplánovat trasu
Obhajoba zájmů stomiků v České republice. Sdružení jedná s vládními orgány, poslanci a zastupiteli, zdravotními pojišťovnami, zdravotníky a firmami, které dodávají pomůcky. Dále poskytujeme informací stomikům a veřejnosti. Koordinace práce klubů a spolupráce s mezinárodními …
604 740 754

Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
737 854 004

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
585 242 865

Start klub Srdíčko - Katovna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme základní zdravotní a sociální péče v rámci K-centra a terénních programů. Zaměřujeme se také na doprovodné klubové aktivity a přednáškovou činnost. V centru jsou k dispozici psychologové, psychiatři, odborní lékaři, arteterapeuti, sociální a terénní pracovníci. Nabízíme i zdravotní …
645 401 933

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šumperský spolek neslyšících, p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
583 431 951

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Společnost pro mukopolysacharidosu

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a péče dětem, které jsou nemocné smrtelnou nemocí …
777 809 040

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace v Přerově

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
606 740 610

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Nahlas o.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podporujeme masovou osvětu a prevenci. Poskytujeme odborné poradenství v lékařské i právní oblasti. Pořádáme sbírky a benefiční akce a zajišťujeme …
581 224 123

Afázie

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby a poradenství lidem s narušenou schopností komunikace. Zaměřujeme se na nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu, skupinových setkání a cvičení a přednáškovou činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních …
602 861 738

Inzulínek

 – Naplánovat trasu
Sdružování rodin s diabetickými dětmi. Pořádání pravidelných seminářů s cílem prohloubení znalostí o cukrovce a možnostech její léčby. O prázdninách pořádáme letní tábory, kde si malí diabetici užijí spoustu zábavy a zároveň jsou hravou formou seznamováni se svou nemocí a jejími …
724 206 190