Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ILCO Novojičínska spolek stomiků

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
732 784 740

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Prostějov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
739 513 405

Česká společnost robotické chirurgie

 – Naplánovat trasu
Cílem společnosti je dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní …
588 443 461

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
778 411 689


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
736 671 586


Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie dětí a dospívajících. Pořádáme odborné konference a …
585 854 103

Společnost pro mukopolysacharidosu

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a péče dětem, které jsou nemocné smrtelnou nemocí …
777 809 040

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
585 242 865

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajišťujeme setkávání členů a rekondiční …
774 228 670

Setkávání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prohlubováním mezinárodního setkávání zdravotně …
(1)
584 440 383