Firmy

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující osoby s nervosvalovým onemocněním zvané svalová dystrofie. Poskytujeme informace o výzkumu a životě lidí s tímto onemocněním. Také zajišťujeme sociálně právní pomoc svým členům. Pořádáme rehabilitačně výchovné kurzy i tuzemnské a zahraniční ozdravné …
272 933 777

Společnost patologické a klinické fyziologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologické a klinické fyziologie. Sdružujeme pracovníky ústavů patologické fyziologie lékařských fakult, fyziology či praktické lékaře. Zajišťujeme výměnu odborných názorů mezi členy, společnostmi i odbornou …
224 965 928

Zdravotní klaun, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na zlepšování humorem psychického stavu dětí v léčebných zařízeních a na překonání jejich strachu z léčebných procedur. Pořádáme mnoho akcí nebo seminářů pro lékaře, zdravotní sestry a mediky. Vedeme programy Malý záchranář, Přezůvky máme, Koš plný humoru nebo Cirkus …
222 713 416

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
221 462 462

Gaudia proti rakovině, o.s.

Provoz sdružení poskytující psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým. Nabízíme poradenství a …

Společnost popáleninové medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti popáleninové …
267 163 382

Borelioza CZ o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na podporu nakažených a nemocných lidí lymskou boreliózou. Poskytování informací o prevenci, diagnostice a léčbě, o novinkách ve …

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Snaha o přechodnou nebo trvalou kompenzaci projevů poruch a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Podpora vývoje čtenářských dovedností u dětí s vadami řeči. Zajištění konzultace či pomoci při zpracování individuálních vzdělávacích …
222 518 280

Zdravotníci a záchranáři primární péče

Zajišťujeme zdravotnické asistence společenských, sportovních a jiných veřejných i soukromých akcí. Poskytujeme vzdělávání veřejnosti v praktických i teoretických dovednostech první pomoci formou kurzů, přednášek, prezentací, simulovaných zranění i dalších prvků zážitkového i klasického …

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společnost lékařů a zdravotníků v sociálních …
283 881 463

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Pomoc pro minimalizaci dětských úrazů. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy a pedagogy. Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. stupně základních škol, pedagogové středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a …

Občanské sdružení Praktik.cz

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružujicí praktické …

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientů s plicní hypertenzí, poskytování odborného zázemí v Centru pro plicní hypertenzi a poradenství v problematice diagnostiky a léčby. Nabízíme jim možnost zapojit se do činnosti Sdružení a pomoci tak sobě i …
731 743 466

Česká urologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti urologie. Snažíme se o snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Poskytujeme informace odborné i laické veřejnosti o urologických onemocněních a aktuálním dění v oblasti …
224 434 801