Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ERGO Aktiv, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra odborné péče pro osoby po cévní mozkové …
732 542 529

Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klub přispívá ke zdokonalení péče o nádorově nemocné a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů spojených s nemocí. Nabízíme rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven, pomoc při zlepšení psychické i fyzické kondice a zvýšení …
605 700 360

ESET - HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobým duševním onemocněním (schizofrenií, obsedantně‑kompulzivní poruchou) a lidí trpících závislostmi. Nabídka služeb anonymní psychologické …
272 937 712

Psychiatrická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychiatrie. Pořádáme vzdělávací akce či konference a semináře. Členem se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
24965353

CoPharm, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme alianční seskupení nezávislých lékáren v České republice. Poskytujeme informace a služby týkající se jednotlivých zdravotních témat a indikací s důrazem na možnosti jejich řešení v …
775 335 544

Dům U Libuše

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Poskytování psychoterapií, terénních sociálních služeb a pomoci při přípravě na …
777 080 310

Česká společnost terapie ruky

 – Naplánovat trasu
Cílem společnosti je podpora a všestranný rozvoj oboru rehabilitace ruky. Je určena pro všechny specialisty, kteří se s onemocněními ruky ve své praxi …
775 122 606

Gaudia proti rakovině, o.s.

Provoz sdružení poskytující psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým. Nabízíme poradenství a …

Instep - Institut pro skupinovou terapii

 – Naplánovat trasu
Nabídka psychoterapeutického …
603 467 289

České Ilco

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …

Společnost všeobecného lékařství

 – Naplánovat trasu
Podílíme se na tvorbě doporučených léčebných postupů a aktualizujeme koncepci oboru. Pořádáme výroční konference či vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Vydáváme odborný …
724 534 494


Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která se snaží navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. Účastníme se projektu Tlumočnické služby pro …
235 521 412

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování a podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením. Podporujeme rodiny s dětmi v integrovaném vzdělávání a tvorbu hmatově ilustrovaných dětských knih. Pořádáme setkání pro rodiny a pedagogy dětí se zrakovým postižením. Zajišťujeme půjčování učebnic a dalších …
728 945 537