Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660

Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody a …
603 568 066

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

Save Land

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na čistění přírody, zejména lesů a polí, rekonstrukce a opravy drobných historických staveb (božích muk, pomníčků) na veřejných prostranstvích. Zajišťujeme čistění přírody, zejména polí a lesů, od kovového odpadu a mapování těchto …

Zachovalý kraj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních …

EKOSERVIS SLAVKOV, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o chráněná …

Občanské sdružení Naše Výprachtice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí. Pravidelně vydáváme svoji listy. Pořádáme kulturní programy, přírodovědné pořady v domovech pro seniory nebo pravidelné promítání o životním prostředí. Vyjadřujeme se k problémům s životním …

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

Sorbus

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Provádíme praktickou péči o …
725 463 790

Lukov

 – Naplánovat trasu
Cílen sdružení je ochrana přírody a krajiny se zaměřením na oblast Přírodního parku Novohradské hory a na lokalitu CHKO Blanský les a oblast …
723 393 705

Sdružení pro ochranu přírody a výchovu Strom

 – Naplánovat trasu
Pořádání letních táborů, jejichž hlavní náplní je údržba přírodních …
386 323 240

Terrigenia

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na ochranu přírody a …
777 112 645

Centrum pro podporu občanů

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Zabýváme se ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním …
222 781 471