Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Chotěboř

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců zabývající se ochranou přírody a životního …
773 464 836

MS Zálesí Velký Rybník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme myslivecký spolek za účelem sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě. Zaměřujeme se na podporu rozvoje myslivosti a ochrany …
723 783 295

SEM Slunečnice

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k …

Pro-Bio Regionální centrum Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
567 313 667

ZO ČSOP Jihlava

 – Naplánovat trasu
Organizace se zabývá ochranou ptactva, zeleně a krajinného rázu a mapováním přírody. Podílíme se také na údržbě chráněných území - budujeme tůně, snažíme se chránit přirozené tahy zvířat a další. Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy a odbornými …
724 047 084

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme ekologické výukové programy a akce pro veřejnost. Poskytujeme ekologické …
723 288 123

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí a podpora rozvoje …
775 571 666

Občanské sdružení Zelené srdce

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zasazuje o ochranu životního …
737 768 102

Litovanské občanské sdružení Větrník

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení občanů pro ochranu přírody. Působení proti industrializaci …
606 290 427

ZO ČSOP Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ekoinfocentrum zajišťuje vzdělávání a osvětu ve formě seminářů, přednášek, kulatých stolů a poradenství. Zaměřujeme se na úsporu energie v domácnostech i ve výstavbě či ekologické zemědělství, třídění a zpracování odpadů, kořenové čistírny i informace k ochraně půdy, vody a …
721 862 692

Základní článek hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Pořádání víkendových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž náplní jsou ekologicky prospěšné práce a …

Zasaď svůj strom

 – Naplánovat trasu
Náplní občanského sdružení je ekologie, příroda, výsadba stromů, lepší životní prostředí a přístup k …

ZO ČSOP

Organizace se věnuje památným stromům a zeleni, propagaci CHKO Žďárské vrchy, odbornému poradenství a osvětě o ekologickém zemědělství. Pořádáme farmářské trhy a další …

Chytrému napověz...

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a …
721 632 837