Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MS Zálesí Velký Rybník

 – Naplánovat trasu
Provozujeme myslivecký spolek za účelem sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě. Zaměřujeme se na podporu rozvoje myslivosti a ochrany …
723 783 295

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme dětský oddíl Mladých ochránců Vydry. Pracujeme s …
721 321 281

KATOM cepheus

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání a šíření informací z oblasti ekologie a ochrany životního …
739 051 852

ZERA

 – Naplánovat trasu
Jsme regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny …
568 620 070

Základní článek hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Pořádání víkendových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž náplní jsou ekologicky prospěšné práce a …

Občanské sdružení Zelené srdce

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zasazuje o ochranu životního …
737 768 102

ZO ČSOP Jihlava

 – Naplánovat trasu
Ekoinfocentrum zajišťuje vzdělávání a osvětu ve formě seminářů, přednášek, kulatých stolů a poradenství. Zaměřujeme se na úsporu energie v domácnostech i ve výstavbě či ekologické zemědělství, třídění a zpracování odpadů, kořenové čistírny i informace k ochraně půdy, vody a …
721 862 692

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme ekologické výukové programy a akce pro veřejnost. Poskytujeme ekologické …
723 288 123

Pro-Bio Regionální centrum Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
567 313 667

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí a podpora rozvoje …
775 571 666

Zasaď svůj strom

 – Naplánovat trasu
Náplní občanského sdružení je ekologie, příroda, výsadba stromů, lepší životní prostředí a přístup k …

ZO ČSOP Jihlava

 – Naplánovat trasu
Organizace se zabývá ochranou ptactva, zeleně a krajinného rázu a mapováním přírody. Podílíme se také na údržbě chráněných území - budujeme tůně, snažíme se chránit přirozené tahy zvířat a další. Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy a odbornými …
724 047 084

Litovanské občanské sdružení Větrník

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení občanů pro ochranu přírody. Působení proti industrializaci …
606 290 427

ZO ČSOP

Organizace se věnuje památným stromům a zeleni, propagaci CHKO Žďárské vrchy, odbornému poradenství a osvětě o ekologickém zemědělství. Pořádáme farmářské trhy a další …