Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ekocentrum MDDM Ostrov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekocentrum. Chováme sto různých druhů zvířat, mezi které patří například želvy, kajmani, dravé i exotické ptactvo, drobné šelmy a plazy. Dále chováme horské kozy, morčata, králíky, papoušky a želvy. Ekocentrum nabízí zájmové kroužky, pořádá příměstské tábory a vzdělávací …
731 615 658

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

 – Naplánovat trasu
Operativní správa a preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa, provoz a údržba kolonádních …
353 362 100

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb či ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Svaz dále organizuje amatérské, ligové i mezinárodní soutěže a vydává povolenky k …
354 625 627


ZO ČSOP Kladská

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme vzdělávací a informační akce pro veřejnost, výstavy a odborné exkurze. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
602 273 443

Přírodní rezervace Soos

 – Naplánovat trasu
Prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami. Naleznete i malou záchrannou stanici pro ohrožené …
354 542 033

Moje Krušné hory o.s.

 – Naplánovat trasu
Působení v oblastech ochrany přírody, krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného …
723 163 300

Pro-Bio Svaz ekologických zemědělců RC Srdce Čech

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
353 312 023

ZO ČSOP 30/02 Chodov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
352 665 909

Aquasana - zdravá voda, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Ochrana a hygienický i medicínský výzkum podzemních a povrchových vodních zdrojů. Podpora činnosti fyzických a právnických osob usilujících o zlepšení stavu přírodních vodních zdrojů, jejich ochranu a …
603 484 412

ZO ČSOP Alter meles

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a kulturního dědictví na Karlovarsku. Provádění záchranných transferů živočichů či mapování …
723 333 191

Myslivecký spolek Havran Úterý

 – Naplánovat trasu
Provoz mysliveckého sdružení. Pořádání honiteb a mysliveckých …
721 868 661

Český svaz ochránců přírody Manětínsko

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zabývající se ochranou přírody především na Plzeňsku, ochranou dravců a sov a stěhováním mravenišť. Zajišťujeme také péči o krajinu a kulturní památky či údržbu zeleně. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu ve formě tisku a distribuce informativních letáků, samolepek a …
725 552 919

SEVEROČESKÝ OCELOT

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které se zabývá ochranou přírody a …