Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice

 – Naplánovat trasu
Snaha o ochranu přírody a zachování příznivých podmínek pro život …
731 608 802

Terrigenia

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na ochranu přírody a …
777 112 645

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporování ekologické výchovy, vzdělávání a …
721 133 108

Za naší budoucnost

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o zlepšení životního prostředí v oblasti Rokosky. Hlavním cílem sdružení je vyvíjet tlak na patřičné orgány, aby bylo dosaženo kvalitativního zlepšení životního prostředí v této lokalitě a zejména, aby se situace ještě více …
284 680 927

Svaz výrobců vápna České republiky

 – Naplánovat trasu
Podpora činnosti ve výrobě vápna a mletých a drcených …
257 911 108

Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP

 – Naplánovat trasu
Jsme organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a …
222 516 115

Zelená 10

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované …
722 246 181

Greenpeace Česká republika

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci vystupující proti poškozování životního prostředí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Zaměřujeme se na globální ekologické problémy, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme možná …
224 320 448

Brontosaurus Praha 7

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně. Pořádáme prázdninové …
233 381 546

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Zelený kruh

 – Naplánovat trasu
Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních …
222 517 143

Cyklistika a energie budoucnosti

Propagujeme městskou cyklistiku, cykloturistiku a obnovitelné zdroje energie. Provozujeme vzdělávací a setkávací …

ZO ČSOP Botič - Rokytka

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
776 021 900