Firmy

Oddíl PTERODACTYLUS

 – Naplánovat trasu
Jsme oddíl Českého svazu ochránců přírody pro děti od 9-12 let. Zaměřujeme se na všestranný pohyb, aktivitu, zajímavou a pestrou činnost, turistiku několika druhů (vodácká, cyklistická, pěší a lyžařská) a trochu víc než jiní také na geologii, speleologii a všechno, co souvisí s …
723 528 060


Vzdělávací centrum TEREZA

 – Naplánovat trasu
Pořádání školních ekologických a výukových programů, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických …
224 816 868

NaturaServis, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme terénní práce a průzkumy sloužící k ochraně přírody. Realizujeme přímo v terénu záchranná opatření na ochranu obojživelníků i plazů a jejich stanovišť. Zabýváme se biologickými průzkumy, záchrannými transfery, obnovou tůní a mokřadů, monitoringem i umělými …
244 913 253

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Učíme sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytváříme hodnoty pro budoucnost. Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života. Učíme sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytváříme hodnoty pro budoucnost. Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita …
222 948 758

Mladí zelení, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a udržitelný …

Biotechnologická společnost

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující všechny zájemce o …
220 443 153

Nad Drahaňským údolím

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, životního prostředí, veřejného zdraví zejména v urbanizovaných oblastech a zeleně v obci. Naším cílem je tvorba prostředí bezpečného z hlediska …
604 260 089

Brontosaurus Praha 7

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně. Pořádáme prázdninové …
233 381 546

ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s.

 – Naplánovat trasu
Hlavními činnostmi spolku je zejména informační, vzdělávací a osvětová činnost v environmentální oblasti formou pořádání konferencí, seminářů a školení i s mezinárodní účastí. Snažíme se přispět ke zlepšení kvality života občanů i životního prostředí a to především na území hlavního města …
222 543 277

01/30.ZO Českého svazu ochránců přírody Troja

 – Naplánovat trasu
Spolek se zabývá aktivní ochranou přírody a …
233 376 873

ZO ČSOP Stopa Klánovice

 – Naplánovat trasu
Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání …
773 503 600

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939