Firmy

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 5 - Radlice

 – Naplánovat trasu
Příjem nových a přestupujících členů, zkoušky na rybářský lístek a celotýdenní …
739 104 902

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské …
604 254 794

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 4 - Pankrác

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo. Zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, péči o životní prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Pořádáme zkoušky pro vydání rybářského lístku. Zároveň zde máme prodejnu s rybářskými …
261 222 469

Agentura Koniklec, o.p.s.

Poskytujeme veřejnosti informace o životním prostředí. Dále se věnujeme projektům ekologické výchovy dětí a mládeže, ale i vzdělávání dospělých, hlavně místních politiků a úředníků. Samostatnou kapitolou je poradenství a asistence související s ochranou životního …

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Podporování ekologické výchovy, vzdělávání a …
721 133 108

České ekologické manažerské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, chemické politiky EU, odpadů či legislativy a norem. Zajišťujeme normalizační činnost v procesu tvorby technických norem, posuzujeme vlivy na životní prostředí a hodnotíme životní sykly výrobků. Tvorba enviromentálních …
274 784 447

Český spolek pro péči o životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství a konzultace v oboru ochrana přírody a krajiny. Pořádáme odborné semináře, přednášky, kurzy, konference a odborné exkurze. V ČR spolupracujeme s orgány veřejné správy, školami či vědeckotechnickými pracovišti a se zahraničními společnostmi a …
221 082 365

Arnika - Program Ochrana přírody

Zabýváme se ochranou životního prostředí a ohrožených ekosystémů. Pořádáme přednášky, výstavy a soutěže. Poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti životního …

TOM Jestřábi Dubeč

 – Naplánovat trasu
Sdružení zájemců o turistiku, tábornictví a ochranu …
605 290 651

Česká inspekce životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na problematiku ochrany všech složek životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, přírody, vod, lesa a odpadové hospodářství. Zjišťujeme nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce a navrhujeme vhodná preventivní i nápravná …
233 066 111

Český rybářský svaz, místní organizace Hostivař

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb či ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Svaz dále organizuje amatérské, ligové i mezinárodní soutěže a vydává povolenky k …
274 867 707

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 6 - Dejvice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sportovním lovem ryb, ochranou přírody, čistotou vody a životním prostředím. Prodáváme povolenky k lovu ryb. Zaměřujeme se na odchov řady druhů ryb včetně nedostatkových i chráněných. Pořádáme letní rybářská soustředění, dětské tábory a závody ve sportovním …
222 248 109

Český rybářský svaz, místní organizace Praha 8

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb či pořádání různých rybářských soutěží a …
604 685 546