Firmy

Archiv ministerstva vnitra

 – Naplánovat trasu
Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Úkolem je zpracovávat, evidovat a zpřístupňovat uložené …
974 835 071

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí. Archiv je možno studovat s platným povolením žádosti studia a badatelským řádem archivu. Vstup je i pro …
224 182 701

Archiv Bezpečnostní informační služby

 – Naplánovat trasu
Provozujeme bezpečnostní správní …
235 521 400

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Archiv Pražského hradu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského …
224 373 165

Správní archiv ministerstva zemědělství

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb …

Archiv České národní banky

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a …
224 412 596

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Provoz bezpečnostního správního …

Archiv České televize

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv České televize. K dispozici je videotéka, filmotéka, fonotéka, archiv a dokumentace zpravodajství či spisový archiv ČT. Zajišťujeme digitalizaci programových …
261 136 650

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí …
286 010 110

Archiv Národního muzea

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv Národního …

Archiv bezpečnostních složek MV

 – Naplánovat trasu
Provoz bezpečnostního správního …
221 008 111

Národní zemědělské muzeum Praha

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky z oblastí rostlinné a živočišné výroby, vybavení domácností, dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů či …
220 308 200