Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Archiv společnosti Škoda Auto

Uchováváme a zpřístupňujeme …

Státní okresní archiv Praha-západ

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
257 710 492

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
Pracovní nabídka
974 847 240

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Archiv Národní knihovny

Přejímáme do archivní péče a uchováváme archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny, fondy jiných institucí, osobní fondy významných osobností a sbírky. Fondy a sbírky jsou tříděny, pořádány, inventarizovány a …

Archiv České televize

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv České televize. K dispozici je videotéka, filmotéka, fonotéka, archiv a dokumentace zpravodajství či spisový archiv ČT. Zajišťujeme digitalizaci programových …
261 136 650


Národní filmový archiv

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na archivaci základních děl filmové historie a …
(1)
604 243 290


Archiv bezpečnostních složek MV

 – Naplánovat trasu
Provoz bezpečnostního správního …
221 008 111

Ministerstvo spravedlnosti

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje i zpřístupňuje uložené …
(1)
221 997 111

Archiv České strany sociálně demokratické

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zpracování, uchovávání a využívání …
720 273 408

Archiv České národní banky

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a …
224 412 596