Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum

 – Naplánovat trasu
Biomedicínské centrum lékařské fakulty je zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace …
377 593 810

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Provoz databáze léků a …
272 185 536

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie a příbuzné obory, které zkoumají působení léčebných přírodních zdrojů na organismus pro stanovení úspěšnosti terapeutických léčebných …
606 623 666

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie a příbuzné obory, které zkoumají působení léčebných přírodních zdrojů na organismus pro stanovení úspěšnosti terapeutických léčebných …
602 294 804

RCD, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkumné práce ve …
603 444 379

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

 – Naplánovat trasu
Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch …

ResTrial, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pracoviště pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících …
257 211 886

C.R.O. PLACEMENT

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti klinického výzkumu a v outsourcingu. Zajišťujeme klinické hodnocení humánních a veterinárních léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky. Poskytujeme statistické zpracování, vypracování závěrečné zprávy, audit a archivaci získaných …
257 921 203

Ústav nukleární medicíny 1. LF a VFN

 – Naplánovat trasu
Ústav nukleární medicíny poskytuje klinickým pracovištím kompletní spektrum současných diagnostických vyšetření v oboru nukleární medicíny včetně hybridní pozitronové a jednofotonové emisní výpočetní tomografie (PET/CT a SPECT/CT), speciální laboratorní vyšetření a ambulantní terapii …
224 965 702

Farmakologický ústav VFN a 1. LF UK

 – Naplánovat trasu
Oddělení klinické farmakologie poskytuje služby klinických farmakologů a klinických farmaceutů v rutinní zdravotní péči. Farmakogenetická laboratoř zajišťuje vyšetření genetických odchylek, které mohou mít vliv na účinnost léčby či výskyt nežádoucích …
224 968 104

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF a VFN

 – Naplánovat trasu
Provoz ústavu hygieny a …
224 919 967

Společnost pro biologickou psychiatrii

 – Naplánovat trasu
Zajištění vědeckých setkání, seminářů a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů. Podpora popularizace vědeckých poznatků biologické …
495 832 228


Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

 – Naplánovat trasu
Základem činnosti je laboratorní diagnostika několika stovek DMP na různých úrovních (metabolit, enzym/protein, tkáň/buňka, gen) v laboratoři biochemické/metabolické, enzymologické, histochemické a molekulárně …
224 967 167