Firmy

Obecní knihovna Kaceřov

Provozujeme knihovnu. Poskytujeme výpůjční a referenční služby. Zajišťujeme kulturní a vzdělávací akce. Nabízíme rezervaci knih, přístup na internet, tisk a …

Obecní knihovna Drmoul

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu k …

Obecní knihovna Bukovany

Provoz knihovny. Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému …

Krajská knihovna Karlovy Vary

Nabízíme služby knihovny s půjčovnou pro dospělé i děti. K dispozici jsou studovny a čítárny novin a časopisů, balneologická knihovna, on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme také služby pro nevidomé, meziknihovní výpůjční služby a rešeršní …

Městská knihovna Nejdek

Poskytujeme knihovnické, informační a kopírovací služby. K dispozici je připojení k internetu a on-line katalog knih. Půjčujeme knihy z oblasti krásné i naučné literatury, časopisy a CD. Pořádáme literární a knihovnické akce pro školy. Umožňujeme telefonickou i elektronickou rezervaci …

Obecní knihovna Ovesné Kladruby

Poskytování výpůjčních služeb. K dispozici je internet zdarma. Pořádání …

Obecní knihovna Vojtanov

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu k …

Knihovna Aš

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro školy a …

Obecní knihovna Vysoká Pec

Poskytujeme knihovnické služby. Zapůjčujeme knihy a časopisy. Nabízíme bezplatný přístup k …

Křesťanská akademie Karlovy Vary

Provoz knihovny humanitních věd a teologie. Pořádání přednášek a …

Městská knihovna Hranice

Poskytování knihovnických služeb. K dispozici je …

Obecní knihovna Smolné Pece

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme možnost výpůjček beletrie pro děti, mládež a dospělé, naučné literatury pro mládež a dospělé a časopisů. K dispozici je i veřejný …

Obecní knihovna Stará Voda

Nabízíme půjčování knih a časopisů a také přístup k …

Lékařská knihovna Karlovarské krajské nemocnice

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti lékařské vědy. Knihovna poskytuje své služby nejenom zdravotníkům z řad sester, laborantů anebo lékařů, ale také studentům a těm, kteří se zajímají o …