Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Mateřská škola pro 20 dětí. Děti projdou přípravou, která jim zajistí bezpečný přechod na základní školu. Připraveny jsou společenské a kulturní akce, návštěvy divadel, maškarní bály, sportovní aktivity a …

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Mateřská škola zajišťuje podporu hospitalizovaných dětí předškolního věku. Kapacita je 40 dětí. Školka pracuje s dětmi na dětském, ORL, infekčním a chirurgickém …

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova

Mateřská škola s pěti třídami pro 115 dětí. Jedna třída je pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami. V této třídě jsou i děti s kombinací vad. Všechny třídy jsou věkově smíšené, ale převažuje vždy jedna věková skupina. S dětmi pracují ve všech třídách vždy 2 …

MŠ speciální Žatec, Studentská

Provozujeme speciální bezbariérovou mateřskou školu pro děti s více vadami s kapacitou 50 dětí a jídelnou. Provádíme canisterapii a hipoterapii. K dispozici je zahrada s dřevěnými herními prvky, kolotočem, houpačkami, skluzavkou, pískovištěm a tabulí na kreslení. Nabízíme keramickou i hudební …


MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …

Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská

Speciální mateřská škola pro 60 dětí. Pro každé dítě připravujeme společně s rodiči individuální vzdělávací …

MŠ speciální Slaný, Petra Hrubého

Mateřská škola pro 35 dětí s vadami řeči a kombinovaným postižením. Poskytujeme denní logopedickou péči. Součástí školy je zahrada. Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního …

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v přírodě a kulturní dětské akce i …

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Soukromá mateřská škola s kapacitou 50 dětí integruje děti se speciálními potřebami. Nabízíme poradenství psychologa a sociální poradenství, logopedickou péči, výuku anglického jazyka a hry na flétnu, plavecký výcvik či rekreační ježdění na …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Mateřská škola je určena pro děti s různými typy postižení: zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním a pro děti s logopedickými vadami a poruchami autistického spektra. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsou rozděleny do 2 tříd. Výchovně vzdělávací činnost je podle programu Hrajeme si celý …

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 37 dětí s kuchyní a jídelnou. Disponujeme zahradou s altánkem a nábytkem, dvěma pískovišti, domečkem, skluzavkou, houpačkou a trampolínou. Zaměřujeme se na zrakové postižené či hyperaktivní děti. K režimu dne patří kreslení, zpěv, cvičení i …