Firmy

Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, o.p.s.

Provoz waldorfské základní školy s kapacitou 140 žáků s družinou pro 30 dětí a školní výdejnou obědů. Nabízíme výuku cizích jazyků a umělecké …

ZŠ a MŠ Plesná

Provozujeme trojtřídní mateřskou školu pro 100 dětí se zaměřením na ekologickou východu. Dvě třídy jsou s celodenním provozem a třetí s polodenním. Pořádáme výlety za kulturou i do přírody včetně dětských …

MŠ Skalná

Mateřská škola pro 81 dětí s jídelnou. K dispozici je kroužek malých přírodovědců a hudebně pohybový kroužek. Nabídka logopedické péče, výuka …

MŠ Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru

Dvoutřídní mateřská škola pro 70 dětí s jídelnou a možností výuky angličtiny, plavání a cvičení. Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se …

MŠ Horní Slavkov, Sportovní

Mateřská škola pavilonového typu pro 120 dětí s jídelnou a zahradou. Výuka bruslení, zajištění předplaveckého …

ZŠ a MŠ Horní Blatná

Provoz mateřské školy pro 25 dětí s jídelnou. Provozujeme sportovní kroužek. Pořádáme turistické výlety, slavnostní ukončení školního roku, návštěvy do lesoparků, divadelní představení a plavecké výcviky. K dispozici je dětské hřiště z domečkem, lezeckou stěnou, žebříkem, houpadla a …

MŠ Dolní Rychnov

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Okolo mateřské školy se rozkládá školní zahrada, jejíž herní prvky vyhovují všem požadavkům bezpečnostních a hygienických norem a dětem umožňují dostatek rozmanité pohybové aktivity. K dispozici je dopravní hřiště, pískoviště a …

MŠ Rotava

Provozujeme mateřskou školu pro 125 dětí s jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti a tvořivosti. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče. Zajišťujeme logopedickou prevenci. Vedeme dramatický …

MŠ Milhostov

Mateřská škola pro 22 dětí. Jednotřídní, věkově smíšená třída MŠ je určena pro děti ve věku 2 až 6 let. Škola má vlastní jídelnu preferující zdravou výživu. Pro děti pořádáme různé aktivity jako například výtvarné soutěže, besídky, slet strašidel, velikonoční akce. Úzce spolupracujeme se …

MŠ Loket, Sportovní

Dvoutřídní mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou a zahradou. Prostory tříd jsou členěny na herní a pracovní centra, místa pro odpočinek i rušnější pohybové aktivity. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní …

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Mateřská škola pro 45 dětí s jídelnou. Pro děti nabízíme řadu zájmových kroužků a pořádáme různé sportovní a kulturní …

Mateřská škola Březová, Karlovy Vary

Provozujeme mateřskou školu pro 25 dětí, které navštěvují třídu Berušky. Dětem je zajištěn kvalitní vzdělávací program, který je připravuje na další vzdělání na základních školách. Dále jsou zajištěny kulturní, sportovní a společenské …

ZŠ a MŠ Libá

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. Pro děti se konají sportovní akce, divadla, kroužky, besídky, výlety a hry venku i uvnitř …

ZŠ a MŠ Abertamy

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Účastníme se řady školních projektů a pro děti pořádáme kulturní a sportovní akce. K dispozici jsou dvě třídy, ložnice, cvičebna, kuchyň a zahrada s dětským …