Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Staré Sedlo

Provozujeme mateřskou školu pro 25 dětí s jídelnou. Pořádáme společenské akce pro děti. Nabízíme plavecký výcvik, setkání s policisty a další …

MŠ Nejdek, Závodu míru

Jsme 3třídní mateřská škola, kterou navštěvuje 81 dětí ve třídách Berušky, Sluníčka a Pastelky. Školní vzdělávací program nese název Ve školce i za vrátky s přírodou a zvířátky. Každá třída má na školní zahradě svůj strom, o který se stará a pozoruje na něm změny v průběhu ročního …

ZŠ a MŠ Abertamy

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Účastníme se řady školních projektů a pro děti pořádáme kulturní a sportovní akce. K dispozici jsou dvě třídy, ložnice, cvičebna, kuchyň a zahrada s dětským …

MŠ Cheb, Bezručova

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 150 dětí s jídelnou. Pořádáme karnevaly, besídky a další dětská vystoupení včetně …

MŠ Krásné údolí

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 20 dětí. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich …

MŠ Aš, Moravská

Provozujeme mateřskou školu pro 80 dětí. Disponujeme vlastní jídelnou. Přistupujeme k dětem indiviudálně, snažíme se o rozvoj osobnosti a sebevědomí dětí, aby přechod na základní školu byl bezproblémový. Pořádáme různé výlety a účastníme se kulturních a společenských akcí, jako je návštěva …

Mateřská škola Domeček

Provoz mateřské školy pro 25 dětí s jídelnou. Pořádání výletů do přírody i za …

Mateřská škola Březová

Mateřská škola pro 79 dětí s jídelnou. K dispozici jsou 2 třídy. Pravidelné pořádání různých akcí, mezi které patří cvičení, sportovní a kulturní akce, Mikulášské besídky, Den dětí, maškarní průvod a pasování …

ZŠ a MŠ Hazlov

Provoz mateřské školy pro 55 dětí s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích …

ZŠ a MŠ Stará Voda

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou. Dětem je k dispozici tělocvična a …

MŠ Ostrov, Palackého

Provozujeme mateřskou školu pro 96 dětí s jídelnou. K dispozici jsou 4 třídy a zahrada s pískovišti a …

MŠ Sokolov, Kosmonautů

Provozujeme mateřskou školku pro 180 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku angličtiny, předplavecký výcvik, lyžařský kurz a další. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme akce pro děti i jejich …

MŠ Nový Kostel

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. Pravidelné navštěvování kulturních akcí. Vedeme kroužek německého a anglického jazyka nebo …

MŠ Vora, Mariánské Lázně

Dvoutřídní mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou nabízí kroužek angličtiny a němčiny a zajišťuje plavecký výcvik a návštěvu solných jeskyní. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Pořádáme akce pro děti i …