Firmy

Katedra andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Zaměřujeme se na přípravu odborníků pro pedagogickou činnost ve vzdělávací a výchovné práci s lidskými …

ČZU - Katedra udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství

Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Zajišťuje výuku v bakalářském a magisterském stupni. Výuka většiny předmětů probíhá v anglickém …

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací

Výuka je zaměřena na marketingovou komunikaci, na přípravu a tvorbu propagačních prostředků a na základní žurnalistické …

Univerzita Pardubice - Ústav pro analýzu dopravních nehod Dopravní fakulty Jana Pernera

Ústav zajišťuje znalecké, výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti analýzy dopravních nehod a zpracovávání nových postupů a metod pro využití ve znalecké praxi. Ústav se zabývá obory dopravy, strojírenství a ekonomiky. Pořádá odborné kurzy, semináře a …

Ostravská univerzita - Katedra psychologie Filozofické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti psychologie a sociální práce. Nabízíme možnost jednooborového i dvouoborového studia Psychologie či navazujícího dvouoborového prezenčního studia Učitelství psychologie pro střední …

Ústav environmentální bezpečnosti Fakulty logistiky a krizového řízení

Ústav je založen na vzdělávací a vědecko-výzkumné práci v oblasti interdisciplinárních environmentálních, přírodních, humanitních a socio-ekonomických věd integrovaných do struktur tuzemských stejně jako i mezinárodních …

Katedra chirurgie Lékařské fakulty v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku předmětů chirurgická propedeutika, chirurgie a …

Mendelova univerzita v Brně - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a dřevařské fakulty

Ústav zajišťuje výuku v oblasti ekonomiky lesního hospodářství, oceňování lesa, ekonomiky využívání přírodních zdrojů a lesního práva. Dále se zabývá vědecko-výzkumnou činností se zaměřením na zjišťování a vyhodnocování ekonomických parametrů lesnicko-dřevařského …

Ústav patologie 3. LF UK a FNKV

Zajišťujeme výuku předmětů v oblasti patologie a patofyziologie pro všechny pracoviště fakulty. Zabýváme se publikační …

České vysoké učení technické v Praze - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní

Provozujeme ústav zaměřený na oblast strojírenských technologií, zahrnující klasické i nekonvenční metody obrábění, diagnostiku kvality a …

ČZU - Katedra zemědělských strojů Technické fakulty

Katedra se výukově i výzkumně orientuje především na rozvoj oboru v oblasti techniky pro rostlinnou produkci. Postupně se dané zaměření rozšiřuje i na techniku pro komplexní obnovu a udržování krajiny. Nabízí bakalářský a magisterský studijní obor Zemědělská …

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářského oboru Finanční matematika, magisterského oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie i Finanční a pojistná matematika či doktorského oboru Pravděpodobnost a matematická statistika, Ekonometrie a operační výzkum i Finanční a pojistná …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav chemie materiálů Fakulty chemické

Studijní obor má uplatnění v oblasti výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů. Zaměřujeme se na vývoj nových keramických, polymerních nebo kompozitních materiálů pro aplikace v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví a …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty

Katedra garantuje magisterské učitelské studium matematiky a analogické studium deskriptivní …