Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Panevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.) na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Soukromá vysoká škola nabízí denní i dálkové (prezenční i kombinované) bakalářské studium v oborech Sociální práce, Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře. Celoživotní vzdělávání v oblastech veřejné správy, ekonomiky, výpočetní techniky, rekvalifikace, kurzy a školení …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti filozofie, sociální politiky a sociální práce, historických věd, filologie, obecné teorie a dějin umění a kultury. Součástí fakulty jsou katedry filozofie, germanistiky, historie, psychologie, sociologie, českého jazyka či katedra romanistiky a …

Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní …

Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářských i magisterských programech zaměřených na přírodovědné obory. Součástí fakulty jsou katedry biologie a ekologie, fyziky, chemie, informatiky a počítačů, fyzické geografie a geoekologie, matematiky či katedra sociální geografie a regionálního …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra učitelství odborných předmětů

Katedra zajišťuje souběžné studium pedagogiky, psychologie a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Fakulty strojní

Studium poskytuje znalosti z oblasti konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a servisu hydraulických a pneumatických zařízení. Nabízíme obor bakalářského studia a možnost dvouletého navazujícího magisterského …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta

Fakulta nabízí studium v oblasti životního prostředí, geologie, geodézie, hornického inženýrství nebo aplikované fyziky. Součástí fakulty je institut fyziky, geologického inženýrství, geoinformatiky, environmentálního inženýrství, ekonomiky a systémů řízení, geodézie a důlního …

Ostravská univerzita - Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění

Výuka směřuje k výchově sólistů, profesionálních korepetitorů, členů komorních souborů či orchestrů a učitelů všech stupňů uměleckých škol. Nabízíme možnost studovat bakalářský studijní obor Cembalo a Klavír či navazující magisterský obor …

Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Nabízíme studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní …