FirmyPanevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.) na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Fakulta nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomedicínských oborů, patologické anatomie a soudního lékařství i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko - ekonomického směru poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita nabízí zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra učitelství odborných předmětů

Katedra zajišťuje souběžné studium pedagogiky, psychologie a …

Matematický ústav v Opavě

Nabízíme výuku v oblasti obecné a aplikované matematiky, matematických metod v ekonomice, geometrie, matematické analýzy a učitelství matematiky. Pořádáme semináře, konference, letní školy a akce pro střední a základní …

Ostravská univerzita - Katedra českého jazyka Filozofické fakulty

Katedra se ve výuce českého jazyka zaměřuje na dějiny lingvistiky, češtinu období baroka a analýzu historických textů. Zajišťujeme výuku základních jazykovědných disciplín, historické gramatiky, obecné jazykovědy a dalších povinně volitelných …

Ostravská univerzita - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty

Katedra zajišťuje vzdělání v oblasti sociální geografie a regionálního rozvoje. Nabízíme možnost studovat bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy Geografie a regionální rozvoj či Politická a kulturní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Součástí fakulty je katedra elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, telekomunikační techniky, informatiky, aplikované matematiky, kybernetiky a biomedicínského …

Ostravská univerzita - Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty

Nabízíme komplexní výuku cytologie, všeobecné histologie, funkční histologie orgánů a tkání, a embryologie v magisterském studijním programu: Všeobecné lékařství a bakalářských studijních programech: Zdravotní laborant, Porodní asistentka a Ochrana veřejného …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …