Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Vysoká škola se specializací na politické vědy. Nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu "Politologie" v prezenční i kombinované formě studia, ale i kurzy celoživotního vzdělávání (MPA) a Akademie třetího věku a volného času. Kromě výuky se věnuje výzkumu a vydávání …

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Provozujeme soukromou vysokou školu s nabídkou bakalářských studijních programů v oblasti mezinárodních teritoriálních studií a regionálních studií a bezpečnostně-právní …

Vzdělávací centrum Na Karmeli

Nabízíme vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia. Široké možnosti praxe i uplatnění. Studijní program Ekonomika a management, v prezenční i kombinované formě. I v …

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku pro studium oborů Učitelství pro SŠ, MŠ a ZŠ, Speciální pedagogika, Pedagogika předškolního věku a Vychovatelství v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského …

Ústav jazykové odborné přípravy - Univerzita Karlova

Organizujeme vzdělávací programy pro české i zahraniční zájemce, firemní výuku a distanční vzdělávání. Zajišťujeme pomaturitní přípravné kurzy, výuku češtiny pro cizince či kurzy pro přípravu na mezinárodně uznávané certifikáty z cizích jazyků. Provádíme mezinárodní zkoušky TOEIC, TFI a …

České vysoké učení technické v Praze - Katedra biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského inženýrství

Provozujeme katedru zajišťující výuku v oblasti biomedicínské …

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Sdružujeme špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Klademe si za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku …