Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Be Open základní škola

Dokážeme vašim dětem, že učení může být zábava. Učíme žáky pracovat s informacemi, kriticky myslet. U nás děti vždy vědí, proč se danou věc učí. Velký důraz klademe na rozvíjení zdravého sebevědomí, empatie a schopnosti spolupracovat. Žáci se nebojí prezentovat a obhajovat své …

Základní škola Square

Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Jsme mezinárodní základní škola navazující na úspěšný koncept jeslí a školek Bambíno. V našem světě vzděláváme vlastním stylem, který jde s dobou a učí nás poznávat a …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill, s.r.o.

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou …Základní škola Galaxie

Základní škola s malým počtem žáků ve třídě max 16. Klademe důraz na individuální přístup k dětem, vyučovací program StepByStep. Zaměřeno na jazyky, vyzdvihovaní individuálních dovedností každého žáka. Úzká spolupráce s rodinou je pro nás klíčová. Možnost ranní i odpolední družiny pro naše …