Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola EDUCAnet Praha

Provozujeme základní školu pro 75 žáků. Výuka s podporou IT, e-learning. Nabízíme zájmové …

Beehive International School

Soukromá mateřská a základní škola. Bilingvní program základní školy vychází z britského kurikula a z českých osnov pro ZŠ. Kvalifikovaní a zkušení pedagogové využívají svým individuálním přístupem osobního maxima každého dítěte. Školka i škola sídlí v klidné lokalitě Královských …

Základní škola a mateřská škola Basic Praha, o.p.s.

Naším posláním je vzdělávat děti v rámci předškolní a povinné školní docházky tak, aby se učily v přátelském prostředí, nebály se zeptat nebo udělat chybu, byly samostatné a nově nabytým vědomostem rozuměly, uměly je využívat v životě a měly radost a chuť se vzdělávat …

3. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.

Soukromá základní …

Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.

Naše škola vyučuje podle alternativního vzdělávacího programu Národní škola, který byl speciálně upraven pro potřeby nadstandardního vyučování cizích jazyků. Školní rok ukončujeme týdenním leteckým pobytem v Anglii. Možnost zájmových …