Firmy

Základní škola a mateřská škola Basic Praha, o.p.s.

Naším posláním je vzdělávat děti v rámci předškolní a povinné školní docházky tak, aby se učily v přátelském prostředí, nebály se zeptat nebo udělat chybu, byly samostatné a nově nabytým vědomostem rozuměly, uměly je využívat v životě a měly radost a chuť se vzdělávat …

Škola Můj Projekt - základní škola Praha, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu pro 80 žáků. K dispozici je školní družina. Snažíme se o vzdělávání, které každému dítěti přináší radost, prožitek, víru ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k …

2. ScioŠkola Praha - základní škola, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní …

Global Minded mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu s plně bilingvním programem v AJ s rodilými …

Základní škola EDUCAnet Praha

Provozujeme základní školu pro 75 žáků. Výuka s podporou IT, e-learning. Nabízíme zájmové …