Firmy

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu. Její kapacita je 90 žáků. Specializujeme se na rozšířenou výuku jazyků. Máme k dispozici družinu. Zaměřujeme se převážně na všeobecné základní vědomosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných …

Základní škola Harmonie

Provozujeme školu vybavenou Montessori didaktickým zařízením. Vedeme výuku předmětů, mezi které patří například praktický život, smyslová výchova, matematika, český jazyk, kosmická výchova a rozvoj hudebních dovedností. Nabízíme konzultace a poradenství pro …

ZAKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu pro 320 žáků s rozšířenou výukou angličtiny a družinou. Vyučujeme podle svého vzdělávacího programu. Vychováváme žáky v souladu s křesťanskými …


Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 520 žáků zaměřená na hokej, fotbal a aerobik. Součástí je jídelna, klub a …