Firmy

ZŠ Nejdek, Karlovarská

Provozujeme základní školu pro 380 žáků. K dispozici je jídelna a školní družina. Pro děti je zajištěno hřiště a tělocvična. Dále jsou pořádány společenské a kulturní akce, divadla, olympiády, školy v přírodě a výlety. Dětem je zajištěna odpovídající …

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Jsme základní školou, která dětem nabízí studium rodinného typu v malotřídkách. Součástí školy je také mateřská škola, družina a jídelna. Integrujeme žáky s SPU, žáky nadané i žáky s tělesnými …

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. Nabízíme možnost využití školní jídelny a družiny. Pořádáme plavecký výcvik …

ZŠ a MŠ Krajková

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Pro žáky pořádáme řadu sportovních, vzdělávacích a kulturních …

ZŠ Sokolov, Švabinského

Základní škola pro 700 žáků s jídelnou a družinou a s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Vedeme kroužek plavání, míčových her, sborového zpěvu, konverzace v angličtině, basketbalu, ruského a německého jazyka. Organizujeme výlety, exkurze, besedy, návštěvy muzeí, divadel a …

ZŠ a MŠ Stará Voda

Základní škola pro 40 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici je hudební a pěvecký …

ZŠ Žlutice

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou, klubem a školní družinou. K dispozici máme tělocvičnu a krytý bazén. Pořádáme lyžařské výcviky, floorbalové turnaje, plavecké kurzy, exkurze a různé výlety. Navštěvujeme divadelní představení. Dále nabízíme výuku angličtiny, matematiky a …

ZŠ Vintířov

Základní škola pro 150 žáků se školní družinou. Nabídka tanečního i sportovního kroužku, logopedické a nápravné péče, kroužku angličtiny a …

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, Sadov

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s jídelnou, družinou, knihovnou a školním klubem. Nabízíme kroužky zpěv, tenis, aerobic, kopaná, tanec, zumba, angličtina a další. K dispozici jsou počítačové učebny. Výpočetní technika je využívána v rámci výuky, školní družiny i ve volném čase …

ZŠ a MŠ Pernink, Karlovarská

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme spoustu dětských akcí a projektů pro žáky prvního i druhého …

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, s.r.o.

Provoz soukromé základní školy se zaměřením na výuku žáků nadaných či motivovaných. Základní téma učiva rozdělujeme na historické, přírodovědné, zeměpisné, kulturní. Klademe důraz na výtvarné, hudební i pracovní činnosti. Připravujeme žáky na jazykové zkoušky z anglického i německého …

ZŠ a MŠ Horní Blatná

Základní škola pro 36 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na vaření, práci na počítačích, hru na flétnu, stolní tenis a další. Provozujeme sportovní kroužek. Pořádáme turistické výlety, slavnostní ukončení školního roku, návštěvy do lesoparků, divadelní představení a plavecké …

ZŠ Ostrov, Májová

Základní škola pro 600 žáků s družinou. Výuka je zaměřena na rozvoj sportovních …

ZŠ Merklín

Základní škola pro 124 žáků s družinou. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích …