Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského

Provozujeme základní školu pro 720 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 147 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání hlavně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník

Základní škola pro 1200 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a cizích jazyků. V budově je k dispozici jídelna, klub a družina. Vedeme sportovní a vzdělávací kroužky. Provozujeme také keramický, divadelní, taneční a čtenářský …

ZŠ Kuřim, Komenského

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Provozujeme základní školu pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici máme vlastní družinu a jídelnu. Nabízíme zájmové kroužky, jako je pěvecký sbor, literární, keramický, dramatický, šachový, matematický či chemický kroužek, míčové a logické …

ZŠ Vyškov, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 840 žáků. Nabízíme rozšířenou výukou jazyků. Dále je k dispozici školní družina, školní klub a školní …

ZŠ Oskol Kroměříž

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou informatiky. Nabízíme kroužek stolního hokeje a dále sportovní, výtvarný, jazykový a taneční …

3. ZŠ Holešov

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je vlastní krytý školní bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem a odborné učebny. Nabízíme výuku angličtiny od 1. ročníku, plavání v 1. - 9. ročníku. Zřizujeme 1. třídu pro žáky s vadami …

1. ZŠ Holešov

Základní škola pro 690 žáků se školní družinou nabízí výuku se zaměřením na matematiku, informatiku, přírodovědní předměty a sportovní třídu. Nabízíme školní družinu. Vedeme volnočasové kroužky s nabídkou angličtiny, keramiky, volejbalu či …

ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady

Základní škola se sportovním zaměřením pro 800 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádáme výlety, tábory, akce, soutěže a besídky pro děti. Vedeme Klub rodičů a přátel školy. Vydáváme školní časopis Chaozz a zúčastňujeme se různých projektů. Nabízíme konzultace s výchovným …

ZŠ Jihlava, E. Rošického

Základní škola pro 980 žáků s rozšířenou výukou plavání a fotbalu. K dispozici je družina, klub a jídelna. Možnost využití horolezecké stěny. Děti mohou také navštěvovat turistický a dopravní kroužek nebo dovedné ruce a výtvarné …

ZŠ Jihlava, Jarní

Základní škola pro 980 žáků s rozšířenou výukou plavání a fotbalu. K dispozici je družina, klub a jídelna. Možnost využití horolezecké stěny. Děti mohou také navštěvovat turistický a dopravní kroužek nebo dovedné ruce a výtvarné …

ZŠ Pelhřimov, Osvobození

Základní škola pro 500 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. K dispozici je tělocvična, travnaté hřiště, běžecké dráhy a doskočiště. Zajišťujeme zájmové kroužky keramiky, hry na hudební nástroje, angličtiny a zdravovědy. Organizujeme …

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 900 žáků s jídelnou a družinou. Organizace zájmových kroužků při …

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského

Základní škola pro 750 žáků s družinou, jídelnou, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a zahradou s vybavením. Nabídka rozšířené výuky sportů, volitelných předmětů a cizích jazyků. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných …