Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Rašovice

Provozujeme základní …

ZŠ a MŠ Božice

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s jídelnou a družinou. Vedeme zájmové kroužky hry na flétnu a kytaru, dále výtvarný, sportovně–taneční, keramický a ekoturistický kroužek. Nabízíme lekce angličtiny, němčiny, minimažoretek, doučování, florbalu, badmintonu a pěveckého …

ZŠ a MŠ Petrov

Základní škola s kapacitou 120 žáků s družinou pro 25 dětí a jídelnou. Pořádáme dětské a sportovní akce včetně kurzů plavání. K dispozici je tělocvična a zahrada s pískovištěm a …

ZŠ Bořetice

Provozujeme základní školu pro 130 žáků s jídelnou a družinou. Jezdíme na lekce plavání, pořádáme školní besídky, zajišťujeme dopravní výchovu a chodíme na divadelní …

ZŠ a MŠ Viničné Šumice

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Od první třídy vyučujeme anglický jazyk. Organizujeme kurz plavecké výuky v plavecké škole ve Vyškově. Děti mohou chodit do náboženství v rámci nepovinného předmětu a navštěvovat zájmové kroužky keramiky, turistiky, sportu a …

ZŠ M. Kudeříkové Strážnice

Základní škola pro 630 žáků se školní družinou, jídelnou, klubem, tělocvičnou a bufetem. Vyučujeme anglický, německý i ruský jazyk. Nabízíme zájmové kroužky v oblasti hudby, počítačů, fotografování i zdravotnictví. K pohybovým aktivitám slouží venkovní víceúčelové hřiště nebo gymnastický …

ZŠ a MŠ Trstěnice

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s jídelnou a družinou. Zabýváme se výukou angličtiny a učíme hru na kytaru, flétnu a keyboard. V každé třídě jsou hrací kouty, počítačové vybavení a audiovizuální technika. Dále je součástí vybavení tělocvična se stolním tenisem. K dispozici je venkovní …

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat logopedický, dramatický, keramický, sportovní, taneční, vědecký, gymnastický, počítačový, hudební či rybářský …

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo

Provozujeme státní základní školu pro 845 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola nabízí program pro rozvoj nadaných a talentovaných …

ZŠ Opatovice

Základní škola pro 90 žáků s …

ZŠ a MŠ Ořechov

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme sportovní, filmové a tvořivé kroužky, anglického jazyka i včelařství. Pořádáme lyžařský výcvik, exkurze, výlety a zájezdy do zahraničí. Účastníme se sportovních i vědomostních soutěží. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ a MŠ Blažovice

Provozujeme základní školu pro 125 žáků. Z kroužků nabízíme výuku náboženství, výtvarný a hudební obor, angličtinu, reedukaci, rozšiřující učivo či dramatický a sportovní kroužek. Věnujeme se sběru papíru a organizujeme vánoční dílny či …

ZŠ a MŠ Bohdalice

Základní škola pro 160 žáků s jídelnou a družinou. V provozu jsou odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zmodernizované Informační centrum, univerzální dílna a keramická dílna, jazyková laboratoř a …

ZŠ a MŠ Domanín

Provozujeme základní školu pro 130 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Zajišťujeme vánoční dílny či pravidelnou výuku angličtiny s rodilým …