Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 434 žáků 3. - 9. tříd. K dispozici je školní družina. Děti mají možnost vybrat si z široké nabídky kroužků. Pro žáky pořádáme řadu kurů, výměnné a jazykové pobyty v zahraničí. Odborné učebny jsou vybaveny informačními systémy a interaktivními …

Masarykova ZŠ Dymokury

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s družinou, klubem a jídelnou, s výukou cizích jazyků a výpočetní techniky. Škola je ekologicky zaměřená. Pořádáme lyžařské výcviky, masopusty, olympiády a soutěže, jarmarky, turnaje a další …

ZŠ a MŠ Děčín, Máchovo náměstí

Provozujeme základní školu pro 530 žáků s rozšířenou výukou informatiky, výpočetní techniky a tělesné výchovy. K dispozici je školní družina, klub a jídelna. Nabízíme možnost navštěvovat keramický, turistický, florbalový a sportovní kroužek či kroužek aerobicu a …


ZŠ Praha 3, Jeseniova

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 652 žáků, s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky keramiky, hudby, počítačů, sportu, výtvarné výchovy i jazykové …

ZŠ Františky Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 460 žáků s jídelnou a školní družinou. Škola disponuje 17 učebnami, 2 pracovnami cizích jazyků, laboratoří, pěti hernami školní družiny, pracovnou počítačů a cvičnou kuchyňkou, 2 tělocvičnami a prostorné školní …

ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Klimentská

Provozujeme státní základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 476 žáků s klubem a školní družinou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro …

ZŠ Praha 2, Londýnská

Základní škola pro 560 žáků se zaměřením na anglický jazyk. K dispozici je školní družina, klub a jídelna, nechybí školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence. Škola nabízí i kariérové poradenství. Dále pak zájmové kroužky míčové hry, kytara, sborový zpěv a …

ZŠ Praha 2, Londýnská

Základní škola pro 560 žáků se zaměřením na anglický jazyk. K dispozici je školní družina, klub a jídelna, nechybí školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence. Škola nabízí i kariérové poradenství. Dále pak zájmové kroužky míčové hry, kytara, sborový zpěv a …

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská

Budova školy pro výuku prvních tříd a družin. Nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat tyto zájmové kroužky: kroužek pohybových her, tvořivé dramatiky, keramický …

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými …


Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a klubem. Škola nabízí rozšířenou jazykovou výuku. Školní družina je k dispozici žákům od 1. do 3.třídy. Žáci mohou navštěvovat kroužky - počítače, sportovní hry, sborový zpěv, flétnu, kytaru, florbal a jazykové …

ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Také získala ocenění Finančně gramotná škola a stala se Etickou školou bronzového stupně. Je zde 30 učeben, 8 zařízených jako odborné pracovny a 2 …