Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Nová Ves nad Popelkou

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Škola poskytuje vzdělávání metodou Montessori, která rozvíjí vývojové schopnosti každého žáka individuálně. Škola provozuje kroužek míčových her, jógy, cizích jazyků, řemesel nebo …

ZŠ Liberec, Švermova

Základní škola pro 375 žáků se zaměřením na enviromentální výchovu. Součástí jsou dvě tělocvičny, družina a …

ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je výchovná poradkyně. Pořádání výletů, divadelních představení, návštěv ZOO a dalších …

ZŠ a MŠ Okrouhlá

Základní škola o kapacitě 20 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme zájmové kroužky sportovní, počítačové, výtvarné, jazykové nebo taneční. Nabízíme ranní předpřípravku žáků ve vzdělání. Pořádáme společné víkendové akce. Spolupracujeme s příhraniční školou v …

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Základní škola se zaměřuje na výuku jazyků, kdy již od první třídy mají žáci možnost navštěvovat kroužek angličtiny a od druhé třídy je tento cizí jazyk vyučován povinně. Druhým hlavním zaměřením školy je rozšířená výuka informačních a komunikačních …

ZŠ Přepeře

Základní škola pro 70 žáků s družinou. Možnost navštěvovní anglického, počítačového a pohybového kroužku. Pořádání sportovních …

ZŠ a MŠ Benešov u Semil

Provozujeme základní školu pro 75 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 30 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové kroužky jako tanec, sportovní hry, atletiku, recitaci či nacvičování kulturních vystoupení v rámci …

ZŠ Česká Lípa, Pátova

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme služby výchovného poradce. Zajišťujeme spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou. Umožňujeme péči o mimořádně nadané …

ZŠ a MŠ Višňová

Základní škola pro 270 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Bulovka

Základní škola pro 54 žáků s jídelnou a …

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská

Základní škola pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužků sportovních, keramiky, ručních prací nebo hry na flétnu. Účastníme se projektu Šikovné ruce nebo EU peníze školám. Organizujeme lyžařský a vodácký výcvik. Pořádáme exkurze nebo divadelní …

ZŠ, Liberec, U Soudu

Provozujeme státní základní školu pro 340 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je 8 tříd se speciálním programem pro žáky s poruchami učení. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Základní škola pro 310 žáků se zaměřením na cizí jazyky a informatiku. Provoz družiny a jídelny. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích …