Firmy

ZŠ a MŠ Česká Lípa, Jižní

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových …

ZŠ a MŠ Polevsko

Základní škola o kapacitě 60 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Zákupy

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek informatiky, keramiky, tance, sportovních her, zpěvu a chovatelství. Organizujeme různé projekty a účastníme se kulturních i sportovních …

ZŠ Liberec, Oblačná

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky pro 320 žáků s jídelnou a školní družinou. Žákům nabízíme široké spektrum kroužků seminář z ČJ, míčové hry, stolní tenis, programování. V rámci Městské stanice mladých techniků otevíráme každý rok pro děti kroužky i z oboru …

ZŠ a MŠ Rynoltice

Základní škola pro 75 žáků s družinou a …

Masarykova ZŠ a Obchodní akademie Tanvald

Základní škola pro 500 žáků se školní družinou a klubem. Škola disponuje počítačovými učebnami pro rozšířenou výuku informačních technologií a velkokapacitní tělocvičnou. Škola je zařazena v projektu Zdravá …

ZŠ Okna

Provozujeme základní školu pro 60 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 35 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové kroužky jako nohejbal, floorbal, taneční kroužek, ruční práce, modelářství, vaření, …

ZŠ a MŠ Volfartice

Základní škola pro 35 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužky hry na flétnu, mažoretek, anglického jazyka i kroužek …

ZŠ Železný Brod, Pelechovská

Základní škola pro 480 žáků s jídelnou a …

ZŠ, Liberec, U Soudu

Provozujeme státní základní školu pro 340 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je 8 tříd se speciálním programem pro žáky s poruchami učení. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

ZŠ Česká Lípa, Školní

Základní škola pro 780 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme hudební, jazykový, keramický, taneční a sportovní kroužek. Součástí školy je knihovna, tělocvična, venkovní hřiště a …

ZŠ Kobyly

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Děti se mohou zapojit do kroužku turistického, fotografického a dramatického, ale také do florbalu, filmového klubu, cvičení z matematiky a anglické …

ZŠ, Liberec, Křížanská

Provozujeme státní základní školu pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. K dispozici je také žákovská knihovna s nabídkou výpůjčních …

ZŠ Jilemnice, Jana Harracha

Základní škola pro 500 žáků se školní družinou. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …