Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Nové Město pod Smrkem

Provozujeme základní školu pro 443 žáků s družinou. Jezdíme na výlety a plavání, navštěvujeme divadelní …

ZŠ Rádlo

Provoz základní školy s družinou a …

ZŠ a MŠ Mimoň, Mírová

Provoz základní školy pro 700 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Mříčná

Provozujeme základní školu pro 20 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze a podobně. Zabýváme se výukou anglického jazyka, hry na flétnu. Zajišťujeme pohybové …

Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Pravidelné organizování výletů, lehkoatletických soubojů, karnevalů nebo společného bruslení. Pořádání lyžařských …

ZŠ, Liberec, Žákovská

Provozujeme státní základní školu pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. K dispozici je také žákovská knihovna s nabídkou výpůjčních …

ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov

Základní škola pro 340 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme exkurze, besídku, kurzu, navštěvujeme divadelní …

ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná

Provozujeme základní školu pro 210 žáků se školní družinou a jídelnou, kde si žáci dvakrát týdně mohou vybrat ze dvou jídel. Ve všech prostorách školy je možno se připojit k internetu. K dispozici je divadelní, hudební, pohybový a zdravotnický …

ZŠ Smržovka, Komenského

Provozujeme základní školu pro 540 žáků. V budově se nachází třídy pro studenty druhého stupně. K dispozici máme keramické dílny, cvičnou kuchyňku, knihovnu, učebny hudební, výtvarné výchovy, přírodopisu a informatiky. Kolem školy je zahrada a rozlehlý park s listnatými stromy. Pořádáme …

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec

Provozujeme základní školu pro 56 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 25 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání pro snadnější začlenění dětí do běžného …

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

Dvoutřídní základní škola s kapacitou 75 žáků s družinou pro 40 dětí a jídelnou. Pořádáme výtvarné dílny, soutěže, plavecký výcvik a další dětské …

ZŠ a MŠ Krásný Les

Základní škola pro 13 žáků s družinou a jídelnou. Žáci se mohou účastnit počítačového kroužku a …

Základní škola Turnov, Skálova 600

Základní škola pro 680 žáků se školní družinou a …

ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s družinou, jídelnou a klubem. K dispozici je také počítačová učebna s připojením k internetu, jazyková učebna a keramická …