Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Jihlava, Jarní

Základní škola pro 980 žáků s rozšířenou výukou plavání a fotbalu. K dispozici je družina, klub a jídelna. Možnost využití horolezecké stěny. Děti mohou také navštěvovat turistický a dopravní kroužek nebo dovedné ruce a výtvarné …

ZŠ Pelhřimov, Osvobození

Základní škola pro 500 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. K dispozici je tělocvična, travnaté hřiště, běžecké dráhy a doskočiště. Zajišťujeme zájmové kroužky keramiky, hry na hudební nástroje, angličtiny a zdravovědy. Organizujeme …

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč

Provozujeme základní školu pro 720 žáků, se školní družinou a rozšířenou výukou matematiky, přírodních věd a sportu, konkrétně ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu. Organizujeme zájmové kroužky, například mediální, a realizujeme projektovou …

ZŠ Kuřim, Komenského

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ Kuřim, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 900 žáků s jídelnou a družinou. Organizace zájmových kroužků při …

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského

Provozujeme základní školu pro 720 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 147 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání hlavně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Provozujeme základní školu pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici máme vlastní družinu a jídelnu. Nabízíme zájmové kroužky, jako je pěvecký sbor, literární, keramický, dramatický, šachový, matematický či chemický kroužek, míčové a logické …

ZŠ Hradec Králové, Milady Horákové

Základní škola s kapacitou 800 žáků s jídelnou a družinou pro 259 dětí s rozšířenou výukou matematiky, fyziky, chemie a informatiky. K dispozici je školní knihovna. Nabízíme výuku hry na flétnu a kytaru včetně jazyků a výtvarného, keramického, sportovního, šachového a paleontologického …

Masarykova ZŠ Dymokury

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s družinou, klubem a jídelnou, s výukou cizích jazyků a výpočetní techniky. Škola je ekologicky zaměřená. Pořádáme lyžařské výcviky, masopusty, olympiády a soutěže, jarmarky, turnaje a další …

ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice

Základní škola s rozšířenou výukou hudební a tělesné výchovy pro 900 žáků se školní družinou. Škola je vybavena sportovním hřištěm s umělým povrchem, provozuje pěvecký sbor a instrumentální soubor, nabízí sportovní kroužky, aerobik, keramiku, výuku německého a anglického jazyka, náboženství a …

ZŠ Nové Hodějovice, Novohradská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Umožňujeme využití školní jídelny a družiny. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je zpěv, veselé pískání, dramatický kroužek, anglický jazyk, florbal, tanec, včelařský a přírodovědný …

ZŠ České Budějovice, Dukelská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy pro 825 žáků. Umožňujeme využití školní jídelny a družiny. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je angličtina, český jazyk, miniházená, kroužek keramický a ruční práce, florbal a …

ZŠ České Budějovice, Grünwaldova

Základní škola pro 850 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jídelnou a družinou. Zaměřujeme se na fotbal, lední hokej a krasobruslení. Možnost využít dvě tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem a kurty. Žáci mohou navštěvovat sportovní, matematický, přírodovědný a keramický …