Firmy

ZŠ Radostín nad Oslavou

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s družinou, knihovnou a jídelnou. Organizujeme mimoškolní aktivity. Nabízíme anglický, sportovní, taneční, volejbalový, keramický, rybářský či hudební …

ZŠ a MŠ Bohdalov

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. V rámci výuky pořádáme exkurze, výlety, navštěvujeme divadelní představení, účastníme se vědomostních i sportovních …

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou

Základní škola jídelnou a družinou. Pořádáme a účastníme se školních soutěží. Realizujeme projekt Interaktivní a komunitní škola, který má dva cíle: zlepšení využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zapojení školy do komunitního rozvoje. Využíváme přírodní učebnu pod hradem …

ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Disponujeme školním parlamentem, dále se zúčastníme mezinárodních projektů s partnerskými základními školami. Pořádáme letní dětské tábory, zimní lyžařské výcviky či sportovní …

ZŠ a MŠ Uhelná Příbram

Provoz základní školy pro 140 žáků s družinou a jídelnou. Součástí areálu je hřiště pro míčové hry a školní zahrada s prolézačkami, houpačkami a pískovištěm. Zúčastňujeme se mezinárodních, celostátních i regionálních soutěží. Pořádáme vánoční a velikonoční besídky a další kulturní …

ZŠ a MŠ Dukovany

Provozujeme základní školu pro 55 žáků. K dispozici je školní jídelna i družina. Pro žáky pořádáme různé akce, například mikulášské besídky či vánoční …

ZŠ a MŠ Častrov

Provozujeme základní školu pro 50 žáků. K dispozici je školní …

ZŠ a MŠ Kožlí

Základní škola pro 40 žáků s …

ZŠ Mladoňovice

Provozujeme základní školu pro 50 žáků s …

ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova

Základní škola pro 810 žáků s jídelnou a družinou. Na druhém stupni se výuka v jedné třídě zaměřuje na matematiku a přírodovědné …

ZŠ a MŠ Sněžné

Základní škola s kapacitou 270 žáků s jídelnou a družinou pro 30 dětí. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka včetně florbalového a gymnastického kroužku, dramatické výchovy a hry na zobcovou flétnu. Pořádáme recitační soutěže. Vydáváme školní …

ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky

Provoz základní školy pro 535 žáků s družinou a klubem. Pro žáky pořádáme řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích …

ZŠ Měřín

Základní škola s kapacitou 600 žáků s jídelnou a družinou pro 115 dětí. K dispozici je školní knihovna a zájmové kroužky. Vydáváme školní časopis. Pořádáme sportovní soutěže a dětské akce. Poskytujeme výchovné …

Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

Provozujeme základní školu pro 10 …