Firmy

ZUŠ Karolinka

Základní umělecká škola pro 500 žáků. V současné době jsme čtyřoborovou školou – je zde hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Chceme umožnit talentovaným dětem jak z blízkého tak vzdálenějšího okolí studium v naší …

ZUŠ Slovácko - Velehrad

Základní umělecká škola s výukou hudebního …

ZUŠ Zlín, Štefánikova

Základní umělecká škola pro 1400 žáků. Nabízíme výuku ve výtvarném, hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Organizujeme koncerty i výstavy. Účastníme se různých soutěží a akcí. Věnujeme se hře na klavír, varhany, akordeon, flétnu, cimbál i zpěvu. Připravujeme k talentovým …

ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Základní umělecká škola pro 520 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Zaměřujeme se na hru na akordeon, bicí nástroje, cimbál, elektronické klávesové nástroje, hoboj, housle, klarinet, klavír, kytaru, příčnou flétnu, saxofon a sólový …

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o.

Soukromá základní umělecká škola pro 840 žáků se zaměřením na výuku hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Zaměřujeme se na rozvoj dechové hudby, cimbálové muziky, univerzálních orchestrů s cílem posílit tradiční hudební soubory v …

Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, literárně-dramatických, tanečních a výtvarných oborů. Účastníme se výstav nebo …

ZUŠ Bystřice pod Hostýnem

Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně dramatických …

SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, Zeyerova

Provozujeme soukromou základní uměleckou školu pro 600 žáků. Nabízíme hudební, výtvarné a taneční …

ZUŠ Valašské Klobouky

Základní umělecká škola pro 500 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Vyučujeme hru na klavír, trubku, kytaru, klarinet, zobcovou flétnu, housle či elektrické klávesy včetně zpěvu. Nabízíme kurzy plošné, prostorové, objektové a akční tvorby i výtvarné …

ZŠ a ZUŠ Strání

Základní umělecká škola pro 100 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Hudební obor je rozdělen do následujících oborů: klavír a klávesové nástroje, smyčcové, strunné a dechové nástroje. Výtvarný obor je rozdělen do dvou oddělení dle věku a úrovně výtvarných …

ZUŠ Zdounky

Provozujeme základní uměleckou školu pro 190 žáků s nabídkou hudebních a výtvarných předmětů. Vyučujeme hru na housle, kytaru, akordeon, klavír, zobcovou flétnu, klarinet a trubku. Výtvarný obor se zaměřuje na kresbu, malbu i prostorovou tvorbu. Pořádáme výlety, exkurze či …

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

Základní umělecká škola pro 465 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Vyučujeme hru na dechové, bicí, strunné, smyčcové, lidové a klávesové nástroje včetně varhan a …

Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.

Výuka v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Zaměřujeme se na přípravnou hudební výchovu a individuální i skupinový zpěv i hru na nástroje, například na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, klavír, zobcovou a příčnou …

ZUŠ Kroměříž, J. Fučíka

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1520 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, trubku či …