Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Kudlovice

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. k dispozici je školní zahrada a tělocvična. Zajišťujeme pohybové a výtvarné kroužky, mimoškolní výuku angličtiny, náboženství a …

ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice

Základní škola pro 800 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici máme sportovní …

Katolická ZŠ v Uherském Brodě

Provozujeme základní devítiletou katolickou školu pro 450 žáků se školní družinou, klubem a …

ZŠ a MŠ Biskupice

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 60 míst. Součástí školy je školní jídelna. Zajišťujeme možnost využití školní …

ZŠ Vsetín, Trávníky

Základní škola pro 675 žáků s klubem, družinou a jídelnou. Možnost rozšířené výuky hudební a výtvarné výchovy, účast v pěveckém sboru. Vydáváme školní …

Základní škola a Mateřská škola, Podolí

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Pořádání výletů a škol v …

2. ZŠ Holešov

Základní škola pro 470 žáků s družinou a klubem. Žáci mohou navštěvovat kroužek mladý zdravotník, ruský a francouzský jazyk. Pro zájemce konzultace z matematiky a českého jazyka. Škola pořádá kulturní a sportovní …

ZŠ Růžďka

Základní škola pro 230 žáků s družinou a klubem. Nízký počet žáků ve třídách nám umožňuje přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka. Škola je vybavena pomůckami a didaktickou technikou. Žáci mají k dispozici učebnu výpočetní techniky se stálým připojením k internetu a …

ZŠ a MŠ Chvalčov

Provozujeme mateřskou školu pro 150 žáků s jídelnou a družinou. Zabýváme se výukou hry na keyboard, zpěvu, flétnu a anglického jazyka. Nabízíme počítačové, keramické, sportovní, pěvecké a řezbářské kroužky. Součástí školy je posilovna a tělocvična multifunkční …

ZŠ Přílepy

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou a družinou. Pokud to situace jen trochu dovolí, necháváme žáky prvního ročníku samostatně, dokud se nenaučí číst, psát, dokud si neosvojí vše ze života školáka, dokud si nezvyknou na školní …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín

Základní škola speciální a praktická pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužek zumby, počítačový, sportovní a …

ZŠ a MŠ Nezdenice

Základní škola pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Výuka je organizována formou málotřídního vyučování a žáci jsou vzděláváni dle podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. Tělesná výchova žáků ZŠ je vyučována v nedaleké tělocvičně ve sportovní hale nebo na hřišti v areálu …

ZŠ a MŠ Slopné

Základní škola pro 40 žáků. K dispozici je družina a jídelna. Pořádáme besídky, soutěže, školní výlety a další …

ZŠ Vsetín, Ohrada

Základní škola pro 550 žáků s rozšířenou výukou jazyků. Součástí je jídelna, družina a školní …