Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

Jsme plně organizovaná základní škola se všemi ročníky praktické školy, třídou školy speciální a dvěma třídami základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je také přípravná třída, která je určena pro děti s odkladem školní …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

Praktická a speciální základní škola pro 234 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělávání zejména žákům, u kterých byl na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření zjištěn lehký a střední stupeň mentálního postižení. Integrováni mohou být žáci s jiným druhem …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice

Praktická a speciální základní škola pro 90 žáků. K dispozici je kroužek dovedných rukou, hry na flétnu, sportu, práce s počítačem i …

ZŠ Chodov, Nejdecká

Základní škola pro 130 žáků s družinou. Vzděláváme děti s lehkým až středně těžkým mentálním handicapem, kombinovanými vadami a poruchami. Škola je vybavena interaktivní i počítačovou učebnou, cvičnou kuchyní, specializovanou učebnou pro speciální pedagogické nápravy a logopedii a …

ZŠ praktická Bochov

Základní škola pro 54 žáků s družinou. Orientujeme se na žáky s lehkým mentálním postižením. Hodnocení a vzdělávání probíhá individuálně. Zaměřujeme se na sociální dovednosti a …

Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Základní škola pro 340 žáků se školní družinou. Škola zajišťuje pro děti kulturním společenské a sportovní akce. Pořádá divadelní představení a nabízí pro děti kroužky. Zajišťuje výlety a školy v …

ZŠ praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova

Praktická základní škola pro 120 žáků s družinou. Jedním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání. Další vzdělávací program je určen pro děti, které mají středně těžké nebo těžké mentální …

ZŠ a MŠ Tachov, Petra Jilemnického

Základní škola pro 167 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, družinou o kapacitě 12 žáků a internátem. Pořádáme výlety, prohlídky, sportovní dny, návštěvy kin, divadel a …

ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Provozujeme státní základní školu pro 162 žáků se školní družinou. Vzdělávací program školy je založen na poznávání a respektování zájmů každého žáka. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

ZŠ praktická Podbořany

Praktická základní škola pro 118 žáků s …

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova

Speciální základní škola s družinou a jídelnou pro 40 dětí. Škola má 5 tříd, z toho jsou ve dvou třídách žáci vzděláváni podle rehabilitačního vzdělávacího programu. Všechny třídy jsou vybaveny v souladu s potřebami našich žáků, k dispozici jsou moderní pomůcky, ve všech třídách jsou …

ZŠ praktická Kralovice

Provozujeme praktickou základní školu pro 66 žáků s družinou a školním klubem. Naše škola je zapojena do projektu EU peníze …

ZŠ logopedická, Měcholupy

Státní základní škola pro 80 žáků se školní jídelnou, družinou a internátem. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Nabízíme zájmové rybářské, keramické a výtvarné kroužky. Zajišťujeme kurzy anglického jazyka, mediální výchovy a výpočetní …

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova

Základní škola pro 211 žáků s družinou. Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům. Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Provozujeme logopedickou školu a školu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním …