Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola ALVALÍDA, s.r.o.

Soukromá základní škola pro tělesně a mentálně postižené děti. Posláním školy je poskytovat dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením základní vzdělání a služby, které směřují k jejich seberealizaci a pozdějšímu pracovnímu uplatnění. Kapacita školy je 12 …

ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Provozujeme základní školu pro 170 žáků s jídelnou, družinou a internátem. Poskytujeme komplexní péči pro děti se sluchovým postižením a s narušenou komunikační schopností. K dispozici máme sportovní areál, saunu, bazén, keramickou dílnu, výtvarný ateliér a počítačovou učebnu s …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou

Speciální a základní škola pro 48 …

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí

Praktická a speciální základní škola pro 62 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola je určena pro žáky se zdravotním postižením. Nabízíme poradenství v oblasti profesního směřování a možností budoucího uplatnění žáků na trhu práce. Zajišťujeme kroužek dramatické, pohybové a výtvarné …

ZŠ praktická a MŠ Hrádek Nad Nisou

Škola sdružuje speciální třídu pro 10 dětí s kombinovanými vadami, školní klub a družinu mládeže. Naše škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků v praktickém …

ZŠ a MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská

Základní škola pro 135 žáků s lehkým mentálním postižením, k dispozici je …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, SŠ, ZŠ a školní jídelna Chrastrava

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 20 žáků. K dispozici je školní jídelna. Zajišťujeme volnočasové aktivity jako například sportovní, turistické, hudební, modelářské, keramické, počítačové a kreativní …

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická

Základní škola pro 188 žáků s bezbariérovým přístupem, jídelnou a odpolední družinou. Součástí školy je Speciálně-pedagogické centrum. Vzděláváme žáky s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení s diagnózou autismu, vadami SPU a poruchou učení. Škola pořádá školy v přírodě a jiné …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily

Základní praktická a speciální škola s kapacitou 75 žáků s …

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Základní škola se speciálním pedagogickým centrem, dětským oddělením, psychiatrií a centrem pro zrakově postižené s kapacitou 60 …

Mezi Lesy - Veselí

Provoz lesní komunitní školy. Nabízíme možnost poradenství pro rodiče, jejichž děti se již vzdělávají formou domácího vzdělávání nebo pro rodiče, kteří tuto formu vzdělávání pro své děti plánují či zvažují. Výuka probíhá jednou …

ZŠ a MŠ Jilemnice, Komenského

Provoz speciální základní školy s celkovou kapacitou 62 žáků. Nabídka vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytování vzdělávání žákům s jiným druhem postižením formou integrace. Součástí školy je školní družina a jídelna. Vedení školního …

ZŠ praktická Nový Bor, náměstí Míru

Praktická základní škola pro 82 žáků s družinou. Organizujeme výlety do přírody a za kulturou a sportem, dny otevřených dveří, vánoční besídky, karnevaly, jarmarky nebo burzy. Účastníme se projektu Ovoce do …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí

Základní škola praktická a speciální pro 170 žáků s družinou. Pořádáme kroužky keramiky, počítačů, hry na flétnu, pohybových her a stolního …