Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Litvínov - Janov

Speciální základní škola pro 30 žáků se školním …

ZŠ praktická, Bílina

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou a internátem. Vzdělávání probíhá dle programů pomocných, zvláštních a praktických škol. Disponujeme logopedií, tvořivou dílnou a pracovním kroužkem. Pořádáme sportovní akce, výlety, turnaje, soutěže a …

Speciální ZŠ Česká Kamenice

Speciální základní škola umožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením a se sociálním znevýhodněním. Maximální počet žáků je …

ZŠ praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova

Praktická základní škola pro 120 žáků s družinou. Jedním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání. Další vzdělávací program je určen pro děti, které mají středně těžké nebo těžké mentální …

Speciální ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela

Provozujeme speciální základní školu pro 320 žáků s družinou a klubem prevence. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže. Nabízíme logopedické služby. Vydáváme školní …

ZŠ praktická, Roudnice nad Labem

Základní škola praktická poskytuje vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s …

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova - Lidická ul.

Základní škola pro 205 žáků s družinou. Škola poskytuje komplexní systém speciálně pedagogických služeb dětem i rodičům. Provádíme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Provozujeme logopedickou školu a školu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním …

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova

Speciální základní škola s družinou a jídelnou pro 40 dětí. Škola má 5 tříd, z toho jsou ve dvou třídách žáci vzděláváni podle rehabilitačního vzdělávacího programu. Všechny třídy jsou vybaveny v souladu s potřebami našich žáků, k dispozici jsou moderní pomůcky, ve všech třídách jsou …

ZŠ logopedická, Měcholupy

Státní základní škola pro 80 žáků se školní jídelnou, družinou a internátem. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Nabízíme zájmové rybářské, keramické a výtvarné kroužky. Zajišťujeme kurzy anglického jazyka, mediální výchovy a výpočetní …

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

Provozujeme základní školu pro 125 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 15 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme turistický, počítačový, výtvarný, pěvecký, rukodělný, pracovní, literární či hudební kroužek, dále flétnu nebo …

Arkadie, o.p.s.

Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Provozujeme praktickou a speciální …

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Státní speciální základní škola pro 106 žáků s jídelnou, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou, učebnou PC, tělocvičnou, bazénem a pozemkem v areálu parku. Na škole pracuje výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů a logopedický …

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem

Provozujeme základní speciální školu pro 313 žáků. Výuka probíhá na lůžkových odděleních skupinově nebo individuálně ležících pacientů. K dispozici je školní družina a jídelna i terapeutický …

ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova

Provozujeme speciální základní školu pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením pro 190 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Budova je vybavena bezbariérovými přístupy a zdvižnými plošinami pro …