Firmy

ZŠ Novosedlice

Základní škola pro 170 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Staňkovice

Základní škola pro 90 žáků se školní jídelnou a družinou. Pořádáme akce pro děti například Halloween, pohádková představení, chození do divadla a …

ZŠ Žatec, Petra Bezruče

Provozujeme základní školu pro 840 žáků. Součástí školy je družina a jídelna. Dětem je k dispozici 8 odborných učeben, mezi které patří učebna počítačová, přírodopisná, fyziky, chemie a dílen. Škola disponuje interaktivními tabulemi, 2 tělocvičnami a venkovním …

ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Základní škola pro 680 žáků s družinou a jídelnou, která se primárně soustředí na cizí jazyky. Pro děti pořádáme olympiády a sportovní i společenské akce či zájezdy do zahraničí. Zapojujeme se do mezinárodních výměnných akcí. Nabízíme kroužky sportovní, jazykové, umělecké i …

ZŠ a MŠ Lipová

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 60 žáků s družinou pro 15 dětí. Vydáváme školní časopis. Nabízíme keramický a výtvarný kroužek. Pořádáme školy v přírodě a …

ZUŠ Postoloprty

Provozujeme základní uměleckou školu pro 250 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Pořádáme výlety, sportovní a jiné soutěže či …

ZŠ Postoloprty

Provozujeme základní školu pro 910 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 100 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vedeme plaveckou školu. Nabízíme kroužky jako je dětská jóga, stolní tenis, šikovné ruce a sportovní …

11. ZŠ Most

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a školní družinou. Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy či rybářský kroužek. Pořádáme letní dětské a rybářské …

ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Základní škola pro 110 žáků s družinou. Škola vede zájmové kroužky anglického jazyka, nápravného čtení, mladých zdravotníků a dovedných rukou. Také pořádá zábavné akce pro …

ZŠ a MŠ Markvartice

Provozujeme základní školu pro 184 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 40 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání včetně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

3. ZŠ Most

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem, družinou a knihovnou. Děti se podílí na vydávání školního …

ZŠ Bílina, Lidická

Provozujeme základní školu pro 345 žáků s družinou. Pořádáme výlety, projektové dny, soutěže či zájmové kroužky. Poskytujeme služby výchovného a kariérového poradce. Nabízíme služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně či poradenství v případě problémů s …

ZŠ a MŠ Děčín, Březová

Provozujeme základní školu pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme vyvážené všeobecné základní vzdělání. Rozvíjíme samostatné logické myšlení a schopnost komunikace. Připravujeme je k studiu na středních školách a na budoucí život. Zabýváme se výukou práce s internetem a interaktivní …

ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní

Škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky s kapacitou 420 žáků. K dispozici je školní jídelna, družina pro 120 dětí a keramická …