Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sbor dobrovolných hasičů Sobotka

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Příprava členů pro činnost v jednotce požární ochrany. Pomoc při pořádání kulturních akcí. Sběr kovového …
777 840 015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Semily

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádání …
481 625 306

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - ÚO Písek

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
950 245 111

Sbor dobrovolných hasičů Chudenice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných …

Městská policie Sadská

 – Naplánovat trasu
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se na prevenci kriminality ve …
(1)
724 183 241

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Kunratice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …
482 312 847

Sbor dobrovolných hasičů Srbice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 270 111

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Územní odbor Teplice

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …

Sbor dobrovolných hasičů Drmoul

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
725 176 389

Sbor dobrovolných hasičů Kocourov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

Horská služba České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných. Zajištění hlídkové činnosti na hřebenech a sjezdových tratích. Příprava a školení členů a …
721 886 263

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - krajské ředitelství

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …