Firmy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lísek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vepříkov

 – Naplánovat trasu
Poskytování zásahové protipožární pomoci a pořádání společenských …
721 381 004

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 281 111

Správa železniční dopravní cesty - Hasičská záchranná služba

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

Sbor dobrovolných hasičů Kostníky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme memoriály, soutěže a závody či kulturní a společenské …
723 433 132

Sbor dobrovolných hasičů Markvarec

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
728 151 721

SDH Budíkovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů, který píše svoji historii oficiálně od …
605 563 043

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Třebíč

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a …
607 615 861

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nimpšov

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …

Sbor dobrovolných hasičů Bohušice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost sboru dobrovolných …
(1)

Sbor dobrovolných hasičů Perknov

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme hasičské …
724 565 005

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zajišťujeme akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro případ mimořádné události. Provádíme státní požární dozor a nabízíme psychologickou …
950 291 111

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sobíňov

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
607 137 727

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrotovice

 – Naplánovat trasu
Činnosti v oblasti protipožární …
725 105 317