Firmy

Česká lékařská komora, okresní sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozování organizace sdružující …
326 722 421

Česká lékařská komora, okresní sdružení Děčín

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a informací o sdružení. Pořádání školení a …
412 531 297

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

 – Naplánovat trasu
Provoz administrativního sdružení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v …
234 462 108

Česká stomatologická komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování zubních lékařů za účelem ochrany společných zájmů. Poskytování informací o zubním lékařství pro veřejnost i …
234 709 611


Česká lékařská komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a nabídka služeb lékařské profesní organizace. Komora dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor a zaručuje odbornost svých …
587 301 817

ASOCIACE SU JOK z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sjednocováním lidí v České republice, kteří se Su Jokem zabývají. Nabízíme pomoc specialistům Su Jok k získání řádného statutu specialisty v oboru. Představujeme filozofie Su Jok široké veřejnosti. Pořádáme vzdělávací kurzy a přednášky pro širokou …

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Hodonín

 – Naplánovat trasu
Provoz okresního sdružení lékařské …
518 340 597

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpořit expanzi našich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za naší podpory prosadit na …
543 243 032

Česká lékařská komora, obvodní sdružení lékařů Praha 8

Poskytování servisu pro lékaře se členstvím ve sdružení. Zajištění celoživotního vzdělávání lékařů. Zaručujeme odbornost svých členů a potvrzujeme splnění podmínek k výkonu lékařského povolání dle zvláštních předpisů. Posuzujeme a hájíme práva i profesní zájmy svých …

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

 – Naplánovat trasu
Prosazování a podpora hospicové a paliativní péče, která vychází z úcty k člověku. Přispívání k pozitivní proměně vztahu společnosti ke smrti a umírání. Sdružování lůžkové a mobilní hospicové péče v České republice. Zajišťujeme vzdělávání a zvyšování odbornosti profesionálů v této …
731 461 142

Asociace mamodiagnostiků České republiky, z.s.

Sdružení je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění …

Okresní sdružení České lékařské komory v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a informací o činnosti organizace. Pořádání …
353 112 295