Firmy

Nadační fond Vita Humana

 – Naplánovat trasu
Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných onemocnění, podpora léčby neplodnosti s genetickými …

Nadační fond Modrá kotva

 – Naplánovat trasu
Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do …
549 495 051

Nadace BONA

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Podpora terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných …
233 544 069


Nadace SYNER

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje sportovní aktivity a vzdělávací projekty pro handicapovanou mládež v rámci …
488 124 101

Nadace pro transplantace kostní dřeně

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace podporující zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s těžkými poruchami …
377 521 753

Sluneční paprsek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním našeho sdružení je oslovit osoby, organizace a společnosti, které mohou pomoci s realizací a finančním zabezpečením ozdravných pobytů pro děti. Pobyty jsou určené především pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně …
777 246 761

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Nadační fond Šance onkoláčkům, nadace

 – Naplánovat trasu
Nadace se zaměřením na materiální a finanční pomoc dětem s vrozenými vadami, onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím …

Anička, spolek na podporu dětí s handicapem - Radial Club Hand

 – Naplánovat trasu
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na podporu léčebného programu Aničky Králové, dále na poskytnutí zdravotní pomoci v zahraničí a na uhrazení nákladů s tím spojených pro Aničku a její …
774 881 701

Nadace Lev dětem

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace na podporu integrace handicapovaných dětí do společnosti a na zlepšení podmínek pobytů dětí v léčebných …

Nadační fond Zdraví a vzdělání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných …
731 400 005

Nadace orientačního běhu

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné. Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty …
541 233 821

IMPULS, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajištění komplexní léčby, výzkum a osvětová činnost demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy …
736 641 888