Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond DĚTEM

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou …
776 722 285

Nadační fond Šance onkoláčkům, nadace

 – Naplánovat trasu
Nadace se zaměřením na materiální a finanční pomoc dětem s vrozenými vadami, onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím …

IMPULS, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajištění komplexní léčby, výzkum a osvětová činnost demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy …
736 641 888

Nadační fond pro srdce Hané

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na možnosti posílení prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční. Vyučujeme resuscitaci. Provozujeme Klub kardiaků a kondiční program Pro srdce Hané. Organizujeme zábavně-vzdělávací program Šňůra života na téma neodkladné …
588 443 201

Nadační fond pro zdraví dětí

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte či podpora související s publikační činností a vzděláváním. Pomoc při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která zajišťují péči o matky a …
226 221 093

Dětský nadační fond Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci hendikepovaným dětem a mládeži. Pořádání ozdravných a léčebných …
377 227 143

Endochirurgie - 31, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na podporu rozvoje moderní chirurgické techniky a technologií používaných na chirurgickém oddělení. Zabýváme se péčí o zdraví, vzděláváním, duševní a tělěsnou kulturou. Realizujeme nákupy moderních lékařských přístrojů a technologií i odborné …
577 214 533

Nadační fond Vita Humana

 – Naplánovat trasu
Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných onemocnění, podpora léčby neplodnosti s genetickými …

Nadace pro transplantace kostní dřeně

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace podporující zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s těžkými poruchami …
377 521 753

Nadace Dětský mozek

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové …
603 258 852

Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie, nadace

 – Naplánovat trasu
Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester, dietních terapeutů a tím dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. Specializujeme se na edukaci různých zdravotnických odborností na výživu nemocných trpících zhoubnými …
495 763 120

Nadace Šance 21.

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových …
605 257 817

Česká myelomová skupina, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu výzkumu mnohočetného myelomu a výzkumu v oblasti chromosomálních a genových abnormalit nemocných s mnohočetným myelomem. Zaměřujeme se na vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným …
728 854 226

Nadační fond Modrá kotva

 – Naplánovat trasu
Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do …
549 495 051