Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Charita Bohumín

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej šatstva, obuvi, lůžkovin, hraček, dětských a kojeneckých potřeb či domácích potřeb pro občany v obtížné životní …
736 766 021

Nadační fond Kapka naděje

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní …
222 312 335

Nadační fond Vita et futura

 – Naplánovat trasu
Cílem nadačního fondu je podporovat a propagovat rozvoj gynekologie a porodnictví v celé České …

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

Český antarktický nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí, to je Antarktidy a …
549 496 734

Nadační fond Ozvěna

 – Naplánovat trasu
Nadační fond Ozvěna vznikl za účelem podpory dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Naším posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a podpořit jejich samostatnost v budoucím …
603 287 154

Nadace pro rozvoj města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na financování projektů zajišťujících rozvoj města …

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
412 384 744

Nadace fotbalových internacionálů

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je přispívat ke společenskému ocenění fotbalových reprezentantů a především pomáhat bývalým internacionálům, kteří mají zdravotní nebo sociální …
608 960 281


Nadační fond pro rozvoj mládežnického hokeje HC Slavia Praha

 – Naplánovat trasu
Podporování děti ze sociálně slabších rodin v provozování ledního …
605 205 393

Nadace sportující mládeže

 – Naplánovat trasu
Podporujeme sportovní talenty, zlepšujeme podmínky pro rozvoj, výchovu a výběr mládeže. Zaměřujeme se na podporu významných sportovních akcí pořádaných v daných věkových kategorií. Pořádáme výstavy se sportovní tematikou v rámci nichž zveřejňujeme úspěchy nadějných …
377 236 696