FirmyOtevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

BAKHITA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví. Naše pomoc se zaměřuje jak na řešení konkrétních krizových situací, tak na terapeutické a preventivní programy. Provozujeme terénní službu, kde sbíráme potraviny, oblečení, nábytek či nabízíme osobní …
606 403 850

Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

 – Naplánovat trasu
Snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek lidem z řad policejního či hasičského sboru, kteří byli zraněni při výkonu povolání. Nadace pečujerodiny, pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své …
974 824 030

Nadace Senio

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské …
381 210 441

Nadační fond Pomozte darem

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporující tuzemské i zahraniční humanitární projekty a dále organizace provozující obecně prospěšnou …
602 951 281

Onkos, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťování pomoci pacientům s nádorovým onemocněním, jejich rodinám i ošetřujícímu …
283 840 302

Nadační Fond Mezinárodní Fórum Mládeže

 – Naplánovat trasu
Pořádání hudebních, folklorních, sborových a choreografických festivalů a soutěží pro uměleckou …
222 240 697

Nadace VIA

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a …
233 113 370

Nadační fond MA-MA Foundation

 – Naplánovat trasu
Pomáháme rodinám s dětmi v tísni, nezaopatřeným dětem, nemocným v nouzi, veteránům a pozůstalým z válečných konfliktů. Podporujeme kulturní dědictví a zachování tradičních …
603 457 023

Nadace Leoše Janáčka

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu rozvoje duchovních hodnot spočívajících v životním díle Leoše Janáčka. Nabízíme možnost přednášek, diskusí, menších pracovních setkání a samozřejmě přehrávání zvukových a audiovizuálních …
541 246 824