Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace pro transplantace kostní dřeně

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace podporující zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s těžkými poruchami …
377 521 753

Dětský nadační fond Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci hendikepovaným dětem a mládeži. Pořádání ozdravných a léčebných …
377 227 143

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
371 102 240

Dětský nadační fond Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci hendikepovaným dětem a mládeži. Pořádání ozdravných a léčebných …
377 227 143

Nadační fond Šance onkoláčkům, nadace

 – Naplánovat trasu
Nadace se zaměřením na materiální a finanční pomoc dětem s vrozenými vadami, onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím …

Nadace správného životního stylu

 – Naplánovat trasu
Rozvoj tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit mládeže. Zajišťování volného času a vzdělávání mládeže. Podpora tělesně postižených …
225 028 100

Nadační fond Plamínek naděje, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc postiženým, handicapovaným a znevýhodněným dětem i dospělým. Svou pomocí se snažíme přinášet radost, podporu i snažší životní podmínky těm, kteří to v naší společnosti …
775 385 501

Nadace Lev dětem

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace na podporu integrace handicapovaných dětí do společnosti a na zlepšení podmínek pobytů dětí v léčebných …

Siemens Fond pomoci

 – Naplánovat trasu
Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními …
800 909 090


Nadační fond Umbilicus

 – Naplánovat trasu
Podpora aktivit vedoucích k vytvoření a rozvoji Banky pupečníkové krve ČR a k rozvoji Národního registru dárců kostní …
221 977 111

Nadace BONA

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Podpora terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných …
233 544 069

IMPULS, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajištění komplexní léčby, výzkum a osvětová činnost demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy …
736 641 888

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

 – Naplánovat trasu
Společnost usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty. Podporujeme rozvoj poznání i výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch. Zasazujeme se o rozvoj jejich optimální …
224 965 518