Firmy

Zuzana Liliana Machurová

 – Naplánovat trasu
Výukové programy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Programy děti navedou k pochopení závislosti lidí na životním prostředí a objasní nutnost o něj pečovat. Děti pochopí cykličnost a proměnlivost přírody a uvědomí si, jakým způsobem ovlivňuje život lidí v jednotlivých …
777 906 198

Šolmes dětem

 – Naplánovat trasu
Nabízíme autorská čtení a výchovné koncerty pro děti, koncerty pro děti i dospělé, divadlo pro děti. Provozujeme dětský klub. Pořádáme různé akce jako jsou mikulášské či sportovní i víkendové pobyty. Vyučujeme hru na kytaru a zpěv. Dále poskytujeme výtvarnou, tělesnou či lesní výchovu a …
602 678 112

Mgr. Jana Pokoráková

 – Naplánovat trasu
Poskytuji komplexní péči dětem s logopedickými obtížemi, nejčastěji v oblasti výslovnosti a opožděného vývoje řeči, pracuji také s dětmi s vývojovou dysfázií, koktavostí, …
608 069 491

Středisko výchovné péče Labyrint

 – Naplánovat trasu
Provozujeme středisko výchovné péče. Pomáháme dětem a mládeži s poruchami chování zvládnout problémy ve škole i v …
778 705 133

Nadace Synot

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory pro děti k rozvoji vzdělání, kultury a …
572 410 123

Lenka Puková

 – Naplánovat trasu
Nabídka lektorské činnosti v oblasti Play …
604 997 255

Nadační fond Diamant dětem

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme hmotnou i nehmotnou pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní …
724 750 160

Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme středisko výchovné …
778 546 210

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

 – Naplánovat trasu
Provozování střediska péče o děti do tří let. Zajišťování jejich …
271 737 749

Nadační fond SZŠ v Opavě

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu, poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí, sociálně slabých i talentovaných žáků. Poskytujeme pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům …
553 712 313Zuzana Dokoupilová

 – Naplánovat trasu
Centrum pro rozvoj jemné motoriky dětí do 6 …
739 355 449