Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lidská práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení monitorující dodržování lidských práv v České republice i ve …
607 910 084

Iuridicum Remedium, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání, kulturních činností a lidských práv. Zajišťujeme poradenství v oblasti nájemního a pracovního …
776 703 170

Ukrajinská iniciativa v České republice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se údržbou a rozvojem ukrajinské kultury v rámci evropského a českého společenství. Pořádáme kulturní a společenské akce. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, vysokými školami, vládními institucemi, nadacemi a s organizacemi, které hájí lidská práva a demokratické …
777 212 240

Gender studies, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nevládní nezisková organizace s cílem být informačním, konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách vztahů mužů a žen a jejich vzájemného postavení ve společnosti. Provozujeme knihovnu s množstvím materiálů a publikací týkajících se gender problematiky, feminismu a podobně. Absolvování …
777 910 941


Centrum pro integraci cizinců, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Napomáháme imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit, a tyto služby rozvíjíme v souladu s potřebami imigrantů. Ovlivňujeme celkové společenské a legislativní prostředí, aby bylo pro imigranty přístupnější a …
222 360 452


Český ombudsman

 – Naplánovat trasu
Obecně prospěšná činnost a dohled v oblasti dodržování lidských …
737 769 019

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro zvýšení společenské a kulturní úrovně romského obyvatelstva v obci a jejím …
581 761 828

OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin

 – Naplánovat trasu
Jsme nevládní nezisková organizace působící v oblasti ochrany lidských práv a integrace menšin. Vedeme aktivity proti diskriminaci, rasové nesnášenlivosti, xenofobii i jiným formám intolerance. Naším cílem šířit povědomí o lidských právech a pomáhat menšinám poznávat svá …
737 970 375

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme podporu a služby uprchlíkům a cizincům. Sdružujeme jedenáct členských organizací. Seznamujeme veřejnost se situací migrantů a migrantek. Podílíme se na tvorbě migrační politiky. Prosazujeme migrační, azylovou a integrační politiku, jenž klade důraz na dodržování lidských práv a …
224 946 635

Persefona o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborné poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a …
545 245 996

SOZE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy. Provozujeme multikulturní klub pro děti. Nabízíme doučování dětí a výuku češtiny pro cizince. Primárně se zaměřujeme na nezaměstnané …
(1)
545 213 643