Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní a sociální poradenství cizincům žijícím v ČR. Pravidelně prezentujeme své názory v médiích. Publikujeme odborné knihy a články. Zprostředkováváme kontakt na odbornou psychologickou nebo psychiatrickou péči. Účastníme se mnoha …
224 224 379

Evropská unie pro lidská práva

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv a sociální …
604 592 889

Mládež za lidská práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti vzdělávání mládeže se specializací na lidská …
737 965 046

Sociální poradna Janov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborné sociální poradenství pro seniory, osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší či ohrožené sociálním vyloužením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo etnické …
603 148 127

Persefona o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborné poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a …
545 245 996

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky. Realizujeme vzdělávací programy. Zaměřujeme se na výukovou činnost, kurzy pro veřejnost a další služby. Zajišťujeme poradenství a asistenci nezletilým bez …
233 371 258

ivcrn.cz

Jsme sdružení, které se staví na obranu demokratické ústavy, sekulárního státu s demokratických vládním zřízením, ústavou zaručující lidská práva, rovnost lidí bez rozdílu pohlaví, vyznání a sexuální orientace. Přispíváme k ochraně lidských práv, zachování národních tradic a ochraně zájmů občanů …

Budoucnost ŽSÚD

 – Naplánovat trasu
Sdružování věřitelů Živnostenského spořitelního a úvěrního družstva a ochrana jejich …


Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro zvýšení společenské a kulturní úrovně romského obyvatelstva v obci a jejím …
581 761 828

Lidská práva bez hranic, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje přesvědčení, že lidská práva nemají hranice, jsou univerzální a nedělitelná a že by měla být nadřazena ekonomicko-politickým …
721 742 071

Most pro o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci cizincům. Nabízíme služby občanské poradny a poradny pro …
467 771 170

Český ombudsman

 – Naplánovat trasu
Obecně prospěšná činnost a dohled v oblasti dodržování lidských …
737 769 019

Amnesty International Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení kampaní za mezinárodně uznaná lidská práva. Pomocí zaměstnanců, aktivistů a dobrovolníků vzděláváme studenty základních a středních škol. Monitorujeme stav lidských práv, poskytujeme podporu žadatelům o azyl, propagujeme ochranu žen a usilujeme o odstranění …
(1)
607 023 305