Firmy


Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Asociace profesionálních obchodníků

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo podnikatelů, nebo se zajímají o tuto profesi nebo obor. Cílem je zvyšování kvality práce obchodníků, obchodních manažerů a podnikatelů, propagace etických …
777 028 793

YMCA - Jindřichův Hradec, křesťanské sdružení mladých lidí

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Pořádání společenských akcí a dětských táborů. Jsme otevřeni všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních …
606 587 763

Vita - občanské sdružení

Organizace zabývající se ekologickou výchovou a poradenstvím, komunitními projekty. Poskytuje servis, poradenství a vzdělávání neziskovým …

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Zajišťování výchovně vzdělávací a rehabilitační péče o osoby se speciálními potřebami včetně jejich vzdělávání v denním …
558 431 563

Římskokatolická farnost Valašská Polanka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
731 402 160

Občanské sdružení YMCA Husinec - Křesťanské sdružení mladých lidí

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Snaha o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Pro lidi bez rozdílu rasy, pohlaví, sociálního postavení, náboženského vyznání, fyzických i duševních …
723 099 430

Klára pomáhá

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné osoby. Nabízíme pomoc s vyřízením sociálních dávek, při uplatňování práv a zájmů dítěte v nemocnici, s návratem do zaměstnání, podporu pozůstalým rodičů. Poskytujeme informace o dalších sociálních službách a …
739 525 072