Firmy

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a …
774 366 095

Dveře dokořán z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme mentálně postiženým lidem ve věku 7-64 let terénní sociální službu - osobní asistenci za účelem získání jejich maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v různých oblastech života. Služba je poskytována v Karlovarském …
353 235 267

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
724 084 141

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů a poskytuje jim sociálně zdravotní a další …
354 602 790

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální služby a provozujeme denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným …
352 665 992

Nejste sami

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, pro klienty s autismem od 3 do 25 let. Provoz předškolní autistické …
353 815 220

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
602 653 156

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
353 842 131

VIALIN, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Společnost pro aktivní sociální integraci. Pořádání rekondičních a vzdělávacích pobytů pro seniory, zdravotně postižené, matky a další. Zaměřujeme se na pobytové vzdělávací …
777 102 470

Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
353 842 131

Sdružení zdravotně postižených Aš

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro zdravotně postižené. Zajišťujeme společenské …
773 622 403