Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků a přátel

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Našim cílem je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a obhajovat lidská práva těchto lidí. Snažíme se informovat veřejnost o tématice zdravotního …
728 617 629

Tyfloservis, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nevidomým a slabozrakým lidem, kteří se chtějí stát co nejvíce samostatnými, nabízíme poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik konkrétních dovedností. Učíme péči o domácnost, chůzi v prostoru, Braillovo písmo, psaní na klávesnici a další dovednosti. Poskytujeme bezplatnou sociální …
353 236 068

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
353 842 131

Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá …

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme osobní asistenci a sociální …
352 600 588

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
602 653 156

Kontakt bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Pořádáme školení a sportovní či pobytové akce pro osoby s handicapem. Nabízíme výuku plavání, týdenní intenzivní pobyty či zkoušky individuální připravenosti. Účastníme se závodů a dalších …

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
607 888 964

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub zajišťující sportovní akce pro vozíčkáře. Pořádáme celorepublikový turnaj ve stolním tenise. V rámci možností se účastníme také závodů v tenise, atletice, kuželkách, kulečníku, šipkách, vzpírání, plavání a v jiných …
354 423 096