Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme osobní asistenci a sociální …
352 600 588

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

Kontakt bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Pořádáme školení a sportovní či pobytové akce pro osoby s handicapem. Nabízíme výuku plavání, týdenní intenzivní pobyty či zkoušky individuální připravenosti. Účastníme se závodů a dalších …

Nejste sami

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, pro klienty s autismem od 3 do 25 let. Provoz předškolní autistické …
353 815 220

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Sdružení zdravotně postižených Aš

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro zdravotně postižené. Zajišťujeme společenské …
773 622 403

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov venkov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a …
774 366 095

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
353 842 131

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a …
774 366 095

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
607 888 964

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální služby a provozujeme denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným …
352 665 992

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Společnost slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků a přátel

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Našim cílem je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a obhajovat lidská práva těchto lidí. Snažíme se informovat veřejnost o tématice zdravotního …
728 617 629